Četvrtak, 06 prosinca 2018

Izvrsna poslovna suradnja jača ukupnu sigurnost i razvija prijateljstva

Osječko-baranjska županija i Županija Baranja iz Republike Mađarske još 2005. godine zaključile su Sporazum o suradnji u području zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa. Sustavni pristup toj problematici obuhvaća niz aktivnosti, od zajedničkog planiranja i provedbe preventivnih mjera za zaštitu od poplava, potresa, požara, radioloških opasnosti i drugih civilizacijskih katastrofa, međusobnu brzu razmjenu informacija i obavijesti, često presudnu za učinkovito djelovanje nadležnih službi, suradnju na osposobljavanju specijalističkih timova i organiziranju zajedničkih vježbi do suradnje u raznim programa i projektima.

Temeljem Sporazuma osnovana je Mješovita radna skupina koju čini po pet predstavnika stručnih organizacija s hrvatske i mađarske strane, koja radi ostvarivanje programa suradnje zasjeda najmanje jednom godišnje. Članovi radne skupine na čelu s voditeljima Mladenom Pejićem i Zoltanom Eckhardtom danas (6. prosinca 2018. godine) sastali su se u sjedištu Osječko-baranjske županije u Osijeku gdje ih je primio zamjenik župana Goran Ivanović.

Razmatrajući ostvarivanje programa suradnje u prošloj godini rečeno je kako područje Osječko-baranjske županije nije bilo izloženo većim ugrozama, pa je to razdoblje iskorišteno za nastavak procesa materijalno-tehničkog opremanja operativnih snaga civilne zaštite te daljnju edukaciju i uvježbavanje ljudstava. 

Zamjenik župana Goran Ivanović naglasio je dobru suradnju u proteklom razdoblju. Podsjetio je kako dobri odnosi dvaju susjednih županija imaju duboke korijene te su potvrđeni na mnogim područjima, osobito u vrijeme Domovinskog rata kada je u Mađarskoj bio smješten veliki broj hrvatskih prognanika.

Pročelnik Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije i voditelj mješovite skupine s hrvatske strane Mladen Pejić istaknuo je da se suradnja dvije županije povećava i kroz zajedničko sudjelovanje u nizu uspješno realiziranih projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije. To su osobito projekti u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska (DRAVIS 1,2 i 3) te na području gospodarstva.

Voditelj mađarske strane mješovite skupine Zoltan Eckhardt dodao je kako je odlična poslovna suradnja članova ove radne skupine rezultirala i uspostavljanjem prijateljskih, pa i obiteljskih susreta, što je važno i za ukupnu sigurnost svih građana obje susjedne županije i države.

Top