Ponedjeljak, 02 studenoga 2020

Izgrađeno novo Reciklažno dvorište Općine Bilje

U Bilju, u Dunavskoj 61, danas (2. studenoga 2020. godine) održana je Završna konferencija i predstavljanje projekata Reciklažno dvorište Općine Bilje. Projekt ukupne vrijednosti 4,3 milijuna kuna sufinanciran iz Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., pa bespovratna sredstva EU iznose 3,5 milijuna kuna. Općina Bilje je iz vlastitog proračuna izdvojila 500.000 kuna.

Gradnja Reciklažnog dvorišta započela je 2019. godine, projektiranje i stručni nadzor obavila je tvrtka Respect-ing d.o.o., a objekt je izgradila požeška tvrtka Pomet građenje. Reciklažnim dvorištem upravlja tvrtka Baranjska čistoća d.o.o. Beli Manastir, koja upravlja s 11 objekata te namjene.

Zamjenik župana Petar Lagator nazočio je predstavljanju Reciklažnog dvorište te je zahvalio Općini Bilje i komunalnoj tvrtki Baranjska čistoća na uspješno realiziranom projektu. - Prava vrijednost ovog projekta vidjet će se vrlo brzo, a bit će puno veća nego ulaganje u izgradnju. Osječko-baranjska županija je među najuspješnijim županijama u Republici Hrvatskoj u realizaciji ovakvih projekata, pa danas imamo 40 reciklažnih dvorišta, i to 17 stacionarnih i 23 pokretna - rekao je Petar Lagator.

Općinski načelnik Željko Cickaj podsjetio je da je od ideje do realizacije projekta prošlo dvije godine. - Općina Bilje je 2019. godine potpisala ugovor s tadašnjim Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, a sada, krajem 2020. godine, konačno rješavamo pitanje zbrinjavanja otpada na području općine, odnosno imamo mjesto gdje će stanovnici na ekološki način moći zbrinuti sav otpad koji imaju. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i edukacijom stanovništva smanjit će se količina otpada koji se odlaže na odlagališta, a tako će se izbjeći i stvaranje divljih deponija koje štete okolišu i Bilju kao turističkoj općini i destinaciji, kao i Kopačkom ritu. Uz građevinski dio i opremanje, dakle dužni smo provesti i edukativni dio projekta, što je dijelom omela epidemiološka situacija. Edukacijske aktivnosti usmjerene su osobito prema dječjem vrtiću i osnovnoj školi kako bi zaista na samom početku života pokušali naučiti mlade onomu što je bitno za sve nas i buduće generacije. Pripremit ćemo i dvojezične brošure, na hrvatskom i mađarskom jeziku, koje će biti podijeljene svim domaćinstvima na području osam naselja naše općine - rekao je Cickaj te zahvalio resornom ministarstvu na odobrenim sredstvima.

Odlaganje otpada na Reciklažno dvorište u Bilju besplatno je za sve stanovnike Općine, a zanimljiv je i podatak da je izgrađeno na prostoru bivše divlje deponije koju je općina sustavno sanirala.

Top