naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Zaštita okoliša

PROGRAMI I PLANOVI

Program zaštite okoliša za područje Osječko-baranjske županije - sažetak ("Županijski glasnik" broj 17/05.)

Plan intervencija u zaštiti okoliša za Osječko-baranjsku županiju - sažetak ("Županijski glasnik" broj 9/06.)


JAVNE RASPRAVE, UVIDI, RJEŠENJA I INFORMACIJE

 

IZVJEŠĆA

Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2005.-2008. godine ("Županijski glasnik" broj 8/10.)

Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2009.-2012. godine

 Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013.-2016. godine ("Županijski glasnik" broj 4/18.)

ZRAK

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 10/16. )

Izvješće o kakvoći zraka na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini ("Županijski glasnik" broj 7/07.)

Izvješće o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2010. - 2014. godine   ("Županijski glasnik" broj 6/16.)

Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2010. - 2014. godine ("Županijski glasnik" broj 6/10.)

 

VODE

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/10.)

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 12/11.)

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 13/12.) 

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13.)

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2013. godini na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 12/14.)

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2014. godini na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 15/15.)

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2015. godini na području Osječko-baranjske županij e ("Županijski glasnik" broj 11/16.)  

Sanitarna zaštita izvorišta

Informacija o tijeku utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/09.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Đurđanci" ("Županijski glasnik" broj 2/96.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Široko Polje" ("Županijski glasnik" broj 9/06.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Viškovci" ("Županijski glasnik" broj (2/96.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Ivanovci-Kuševac" ("Županijski glasnik" broj 2/98.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi" ("Županijski glasnik" broj 2/15.)

Odluka o zaštiti izvorišta pitke vode "Jarčevac" ("Županijski glasnik" broj 13/06.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Crpilište Prosine" ("Županijski glasnik" broj 13/06.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Cerić" ("Županijski glasnik" broj 2/15.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Crpilište Livade" ("Županijski glasnik" broj 1/10.)

Odluka o zaštiti izvorišta Bilje-Konkološ ("Županijski glasnik" broj 3/16.)

 

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Plan razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/03., 4/12. i 4/17 .)

Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Valpovo-Belišće-Marijanci - 4/17.

Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Bizovac, Petrijevci i Ladimirevci - 4/12.

 

OTPAD

Program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za Osječko-baranjsku županiju ("Županijski glasnik" broj 9/96.)

Plan gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. godine ("Županijski glasnik" broj 15/06.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2007. i 2008. godini ("Županijski glasnik" broj 11/09.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2009. ("Županijski glasnik" broj 9/10.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2010. ("Županijski glasnik" broj 13/11.) 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2011. ("Županijski glasnik" broj 13/12.) 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2012. ("Županijski glasnik" broj 16/13.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2013. ("Županijski glasnik" broj 14/14.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2014. godini  ("Županijski glasnik" broj 15/15.)  

Plan sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada na području Osječko-baranjske županije - sažetak ("Županijski glasnik" broj 17/05.)

Odluka o osnivanju trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom ("Županijski glasnik" broj 9/09.) i Odluka o prihvaćanju pristupanja Vukovarsko-srijemske županije kao novog člana društva EKOS d.o.o. Osijek ("Županijski glasnik" broj 6/15.)

 

ZAŠTITA OD POŽARA

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije
Zaključak povodom razmatranja Procjene ("Županijski glasnik" broj 8/12.)

Plan zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije
Zaključak o donošenju Plana
- 12/14.

 


kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum