naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Županijska kronika

"Županijska kronika" informativno je glasilo biltenskog karaktera namijenjeno informiranju članova županijskih tijela i tijela jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije. Prvi broj (0) izašao je 15. travnja 1994. godine. Kao katalog aktivnosti županijskih tijela i njihovih dužnosnika sadržava prikaze sjednica Skupštine, Poglavarstva Županije i njihovih radnih tijela te podatke o aktivnostima župana, članova Poglavarstva i drugih predstavnika županijskih tijela, ali i podatke o akcijama županijskih tijela i drugim temama vezanim uz djelovanje Županije.

"Županijska kronika" omogućava kroničarima i analitičarima uvid u zbirku podataka koja više od bilo kojeg komentara govori o djelovanju tijela Osječko-baranjske županije i njenih članova. Stoga i ove stranice sadrže registar naslova objavljenih u svim do sada izašlim brojevima "Županijske kronike". Tako pronađene željene tekstove možete potražiti u vašoj ili našoj arhivi tiskane "Županijske kronike" ili u digitalnom obliku u arhivi ovih stranica.

 

 

U pretraživanju na raspolaganju su vam dvije mogućnosti:

  1. Ukoliko želite ustanoviti da li je u "Županijskoj kronici" objavljen koji tekst, možete se poslužiti Pregledom naslova objavljenih u "Kronici" i to izlistavajući sadržaj svake pojedine "Kronike" odabirom broja "Kronike" u rubrici "Odaberite kroniku";

  2. Zadavanjem ključne riječi u rubrici "Traži" koju će naš program pronaći u objavljenim naslovima te izlistati sve brojeve "Županijske kronike" u kojima se tražena riječ nalazi.

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum