naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 24. studenog 2017.

Upravni odjel za upravne i pravne poslove

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2
Tel: (031) 221-501
Telefax: (031) 221-533
E-mail: upravni@obz.hr

Pročelnica:
Sabina Režić, dipl. iur.
(tel: 221-514 )

Pomoćnica pročelnice:

Katica Čosić, dipl. iur.

(tel: 221-519 )

 

Upravni odjel za upravne i pravne poslove upravni je odjel koji obavlja stručne i upravne poslove koji su mu povjereni aktima Skupštine i župana.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
  • poslove rješavanja po žalbama protiv pojedinačnih akata što ih donose upravna tijela općina i gradova s područja Županije,
  • poslove pripreme nacrta općih akata u svezi s radnim odnosima zaposlenika u upravnim tijelima i unutarnjim ustrojstvom upravnih tijela Županije,
  • poslove pružanja savjetodavne pravne pomoći jedinicama lokalne samouprave,
  • druge pravne poslove koje mu povjeri župan.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum