naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Upravni odjel za upravne i pravne poslove

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2
Tel: (031) 221-501
Telefax: (031) 221-533
E-mail: upravni@obz.hr

Pročelnica:
Sabina Režić, dipl. iur.
(tel: 221-514)

Pomoćnica pročelnice:

Branka Vladova, dipl.iur.

(tel: 221-518)

 

Upravni odjel za upravne i pravne poslove upravni je odjel koji obavlja stručne i upravne poslove koji su mu povjereni aktima Skupštine i župana.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
  • poslove rješavanja po žalbama protiv pojedinačnih akata što ih donose upravna tijela općina i gradova s područja Županije,
  • poslove pripreme nacrta općih akata u svezi s radnim odnosima zaposlenika u upravnim tijelima i unutarnjim ustrojstvom upravnih tijela Županije,
  • poslove pružanja savjetodavne pravne pomoći jedinicama lokalne samouprave,
  • poslove koordinacije, suradnje i unaprjeđenja rada jedinica lokalne samouprave s područja Županije
  • poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te praćenja i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom
  • druge pravne poslove koje mu povjeri župan.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum