naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska 4
Tel: (031) 221-637
Fax: (031) 221-601
E-mail: drustveni@obz.hr


Pročelnica:

Sandra Filipović, dipl.oec.

(tel: 221-637)
Zamjenica pročelnika:
mr.sc. Mirela Kalazić
(tel: 221-887)

Pomoćnik pročelnika:                    Svjetlana Rauš, dipl.iur.                     (tel: 221-638)


Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti školstva, brige o djeci, kulture, tjelesne kulture i športa te tehničke kulture iz nadležnosti Županije.


U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
  • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, a osobito osnovnog i srednjeg školstva te brige o djeci, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa i tehničke kulture,
  • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove čiji je osnivač Županija,
  • poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
  • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,
  • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja javnih potreba u djelatnostima iz stavka 1. ovog članka,
  • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju planskih akata kojima se uređuje korištenje sredstava za decentralizirane funkcije,
  • poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove provođenja županijskih programa i akata u području učeničkog i studentskog standarda,
  • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum