naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 12. prosinca 2017.

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 1
Tel: (031) 200-588
Fax: (031) 213-567
E-mail: poljoprivreda@obz.hr


Pročelnica:

Silva Wendling
, dipl.iur.


(tel: 200-588)
Pomoćnik pročelnika:


Josip Lovković , dipl.iur.


(tel: 221-572)
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz poljoprivredu, prehrambenu industriju, veterinarstvo, šumarstvo, lovstvo, turizam, vodno gospodarstvo i ruralni razvoj iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
  • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva, lovstva, turizma, vodnog te drugih gospodarskih djelatnosti povezanih s poljoprivredom i ruralnim razvojem,
  • poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela,
  • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala, planskih dokumenata i projekata u okviru djelokruga rada Odjela,
  • poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,
  • poslove vezane uz primjenu mjera poticanja razvitka poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja te drugih djelatnosti iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Županija u okviru djelokruga rada Odjela,
  • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum