naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Upravni odjel za poljoprivredu

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 1
Tel: (031) 200-588
Fax: (031) 213-567
E-mail: poljoprivreda@obz.hr


Pročelnica:

Silva Wendling
, dipl.iur.


(tel: 200-588)
Pomoćnik pročelnika:


Josip Lovković , dipl.iur.


(tel: 221-572)
Upravni odjel za poljoprivredu je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz poljoprivredu, prehrambenu industriju, veterinarstvo, šumarstvo, lovstvo i vodno gospodarstvo iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
 • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva, lovstva, vodnog te drugih gospodarskih djelatnosti povezanih s poljoprivredom,
 • poslove pripreme i provedbe koncepta održivog i jednakomjernog razvoja poljoprivredne djelatnosti kao gospodarske djelatnosti i drugih djelatnosti povezanih s poljoprivredom na prostoru Županije,
 • poslove pripreme, provedbe i praćenja mjera razvojne politike poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti iz djelokruga rada Odjela,
 • poslove pripreme i provedbe strateških projekata u sektoru poljoprivrednih djelatnosti vezanih uz izgradnju građevina za navodnjavanje i drugih infrastrukturnih građevina u poljoprivredi,
 • poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala, planskih dokumenata i projekata u okviru djelokruga rada Odjela,
 • poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata iz djelokruga rada Odjela,
 • poslove provedbe propisa, donesenih strateških, planskih, programskih dokumenata odnosno općih i drugih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,
 • poslove organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Županija u okviru djelokruga rada Odjela,
 • poslove sudjelovanja u organizaciji stručnih manifestacija i promocija, te izložbi lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja,
 • poslove pružanja stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima u cilju unaprjeđenja razvoja djelatnosti iz djelokruga rada Odjela,
 • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum