naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Sjedište: 31000 Osijek, Kapucinska 40
Tel: (031) 221-604
Fax: (031) 496-242
E-mail: zdravstvo@obz.hr


Pročelnica:

Pomoćnik pročelnika:


dr.sc. Ivana Stanić

Ružica Gverieri, dipl.iur.
Željka Panjaković, dipl.iur.


(tel: 221-663)

(tel: 221-639)
(tel: 221-642)

 

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

  • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
  • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove čiji je osnivač Županija,
  • poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
  • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,
  • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti odnosno javnozdravstvenih mjera Županije,
  • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju planskih akata kojima se uređuje korištenje sredstava za decentralizirane funkcije,
  • poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove provođenja županijskih programa i akata u području socijalne skrbi,
  • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum