naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Služba za zajedničke poslove

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska 4
Tel: (031) 221-555
Fax: (031) 221-603
E-mail: zajednicki@obz.hr


Pročelnik:

Mladen Pejić, dipl.iur.univ.spec.oec.

(tel: 221-635)

 
Zamjenica pročelnika:


Romana Mihaljević
, dipl.iur.


(tel: 221-648)

 
Pomoćnici pročelnika:
Nenad Dundović, dipl.iur. (tel: 221-649)
 Jadranka Musulin, dipl.oec. (tel: 221-647)
  

Služba za zajedničke poslove je stručna služba koja obavlja normativno-pravne, računovodstveno-financijske i pomoćno-tehničke poslove za potrebe županijskih tijela.

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove:
  • poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u županijskim tijelima te dužnosnika Županije,
  • stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Službeničkog suda,
  • računovodstveno-knjigovodstvene poslove i poslove financijsko-materijalnog poslovanja županijskih tijela,
  • informatičke poslove za potrebe upravnih tijela,
  • poslove uredskog poslovanja i arhive županijskih tijela,
  • poslove održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije,
  • poslove planiranja, organiziranja i provođenja mjera obrane, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i zaštite od požara,
  • poslove zaštite na radu i zaštite od požara za upravna tijela Županije,
  • pomoćno-tehničke poslove za županijska tijela,
  • druge poslove koje joj povjeri župan.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum