naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Upravni odjel za javne financije

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska ulica 4 (ulična zgrada, I. kat desno)
Tel: (031) 221-555
Telefax: (031) 221-717
E-mail: financije@obz.hr


Pročelnik:

Snježana Raguž, dipl.oec.

(tel: 221-700)

Pomoćnik pročelnika:
- za proračun
- za računovodstvo
- za upravljanje imovinom


Bernardica Lovrić, dipl.oec.
Gordana Tenžera, dipl oec.
Snježana Vidranski-Škorić
, dipl.oec.


(tel: 221-705)
(tel: 221-720)
(tel: 221-714)

Upravni odjel za javne financije je upravno tijelo koje obavlja stručne analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne, koordinacijske, operativno-tehničke, upravne i druge poslove vezane uz proračun Županije i njezino financiranje.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
  • poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba i fiskalnog kapaciteta lokalne samouprave te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
  • poslove proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije te financiranja prihvaćenih programa,
  • poslove pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanja proračunskih rashoda, vođenja evidencije prihoda i rashoda te izrade izvješća o izvršenju proračuna Županije,
  • poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije,
  • poslove pripreme financijskih dokumenata za županijska tijela kao proračunske korisnike i njihovo izvršavanje,
  • poslove praćenja i proučavanja financijskog poslovanja pravnih osoba čiji je osnivač Županija odnosno pravnih osoba u su/vlasništvu Županije te pripremu uz to vezanih prijedloga mjera i nacrta akata,
  • poslove razreza i naplate županijskih poreza i drugih zakonom propisanih prihoda,
  • poslove organizacije i održavanja županijske riznice,
  • poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te praćenja i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum