naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Tajništvo Županije

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2
Tel: (031) 221-501
Telefax: (031) 221-509
E-mail: tajnistvo@obz.hr


Tajnik:

Ivan Hampovčan , dipl.iur.

(tel: 221-510)

Pomoćnici tajnika:
- voditelj Kabineta župana:Saša Forgić, dipl.polit.(tel: 221-505)
- za pravne i analitičke poslove:Jerka Lukačević, dipl.iur. (tel: 221-528)
- za informacijsko-dokumentacijske poslove: Maja Alduk-Šakić, dipl.iur.  (tel: 221-521) 

Tajništvo Županije je stručna služba koja obavlja normativno-pravne, upravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke, protokolarne i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad Skupštine te župana i zamjenika župana kao nositelja izvršne vlasti Županije, te poslove uredskog poslovanja (pisarnica) i arhive za potrebe upravnih tijela.

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove:
 • poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela, župana i njegovih radnih tijela,
 • poslove pripreme i izrade akata koje donose ova tijela,
 • poslove obrade i davanja mišljenja o nacrtima akata  koje su pripremila druga tijela,
 • poslove pružanja pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima Skupštine i njihovim klubovima u obavljanju njihovih funkcija,
 • poslove stručne i administrativno-tehničke pomoći dužnosnicima u izvršavanju njihovih funkcija,
 • poslove vezane uz sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u radu županijskih tijela,
 • poslove organizacije i održavanja informacijskog i dokumentacijskog sustava Županije, omogućavanja korištenja raspoloživih podataka tog sustava te organiziranja i održavanja unutarnjeg informacijskog sustava županijskih tijela,
 • poslove objavljivanja donesenih akata županijskih tijela te poslove nakladništva informativnih i drugih publikacija Županije u papirnom i elektronskom obliku, čije izdavanje nije povjereno drugom tijelu,
 • poslove u svezi međužupanijske i međunarodne suradnje i protokola,
 • stručne poslove u svezi s izborima i imenovanjima iz nadležnosti Skupštine odnosno župana,
 • poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja,
 • poslove vezane uz ostvarivanje prava na pristup informacijama i odnose s javnošću,
 • poslove razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu učinkovitijeg funkcioniranja županijskih tijela,
 • poslove uredskog poslovanja (pisarnica) za upravna tijela Županije, osim za Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo,
 • poslove arhive upravnih tijela Županije,
 • druge stručne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum