naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

115. sjednica Poglavarstva 22.01.2009.

115. SJEDNICA, 22. siječnja 2009. godine

 1. Usvajanje zapisnika 112., 113. i 114. sjednice Poglavarstva Županije
 2. Prijedlog Plana nabave Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 3. a)     Prijedlog Zaključka o izgradnji športskih objekata i terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije
  b)     Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave velike vrijednosti za radove na izgradnji športskih objekata i terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije
 4. Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe za opremanje dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu za sakralne objekte
 6. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek za međunarodnu i regionalnu suradnju za potrebe realizacije projekata regionalnog razvoja na području Osječko-baranjske županije
 7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva korisnika kredita iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Osječko-baranjske županije
 8. Prijedlog aneksa ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima na području Osječko-baranjske županije
 9. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu Udruzi "Mladi poduzetnik" iz Ladimirevaca
 10. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Tomašanci" iz Tomašanaca
 11. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu Udruzi HVIDR-a iz Osijeka
 12. Prijedlog Rješenja o odobrenju prenamjene sredstava odobrenih Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 13. Nacrt Odluke o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i nezavisnih vijećnika Skupštine Osječko-baranjske županije
 14. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu za rad političkih stranaka i nezavisnih lista
 15. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2008. godine
 16. Prijedlog Rješenja o izboru poslovne banke za polaganje sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 17. Prijedlog Ugovora o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije u Dardi, Svetog Ivana Krstitelja 109
 18. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje magistralnog cjevovoda pitke vode Dopsin - Vuka na dijelovima kanala u k.o. Vuka
 19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi Osijek za ustanovljavanje prava služnosti na kč.br. 10703/1 upisanoj u z.k.ul. 16664 k.o. Osijek u korist Vodovoda-Osijek d.o.o.
 20. Zahtjev Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb Uprava šuma Podružnica Osijek za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Kopačevo kao kulturnog dobra
 21. Nacrt Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarne Osijek
 22. Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave male vrijednosti usluge tiskanja priručnika
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za subvencije u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za subvencije u unaprjeđenju lovstva na području Osječko-baranjske županije
 25. Prijedlog Rješenja o odobrenju akontacije sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu za rad predstavnika slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum