naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

110. sjednica Poglavarstva 04.12.2008.

110. SJEDNICA, 4. prosinca 2008. godine

 1. a)      Prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije u Dardi, Svetog Ivana Krstitelja 109
  b)     Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije u Dardi, Svetog Ivana Krstitelja 109
 2. Nacrt Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
 3. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 4. Nacrt Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 5. Nacrt Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 6. Nacrt Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 7. Nacrt Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 8. Nacrt Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 9. Nacrt Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 10. Proračun Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  a)        Nacrt Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
  b)        Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 11. Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2009. godini
 12. Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 13. a)    Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
  b)    Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 14. a)    Nacrt Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2009. godini
  b)    Nacrt Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2009. godini
 15. a)    Nacrt zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  b)    Nacrt zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 16. a)    Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o rasporedu sredstava namijenjenih stipendiranju i odobravanju drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima
  b)    Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o rasporedu sredstava za stipendiranje učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
 17. a)    Prijedlog zaključaka povodom razmatranja prigovora na Listu reda prvenstva za dodjelu stipendija darovitim učenicima
  b)    Prijedlog Rješenja o dodjeli stipendija darovitim učenicima
  c)    Prijedlog zaključaka povodom razmatranja prigovora na Listu reda prvenstva za dodjelu stipendija darovitim studentima
  d)    Prijedlog Rješenja o dodjeli stipendija darovitim studentima
  e)    Prijedlog Rješenja o dodjeli jednokratnih financijskih potpora darovitim učenicima
  f)    Prijedlog Rješenja o dodjeli stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
  g)    Prijedlog Rješenja o dodjeli stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
 18. Zamolbe za obustavu isplate stipendija
  a)        Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zamolbe Marina Ćorkovića za obustavu isplate stipendije
  b)        Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zamolbe Ivane Lončarević za obustavu isplate stipendije
  c)        Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zamolbe Sonje Troskot za obustavu isplate stipendije
 19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Mate Lovraka, Vladislavci za prijenos prava vlasništva bez naknade nekretnine u Dopsinu Župi rođenja sv. Ivana Krstitelja, Vladislavci
 20. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave opskrbe električnom energijom
 21. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o opremanju dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum