naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

109. sjednica Poglavarstva 28.11.2008.

109. SJEDNICA, 28. studenoga 2008. godine

 1. Informacija o prometnoj povezanosti na području Osječko-baranjske županije
 2. Izvješće o stanju i zaštiti prirode na području Osječko-baranjske županije
 3. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 4. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 5. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 6. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 7. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 8. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  a)        Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  b)        Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 9. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2008. godini
 10. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2008. godini
 11. Nacrt Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 12. Prijedlog Rješenja o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 13. Nacrt Odluke o subvencijama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
 14. Prijedlog zaključaka o izmjeni zaključaka o pokretanju postupka dodjele subvencije u projektima na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
  a)        u projektu "Kapitalna ulaganja u projekte navodnjavanja"
  b)        u projektu "Kapitalna ulaganja u proizvodnju, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda"
  c)        u projektu "Poticanje razvoja povrtlarstva"
  d)        u projektu "Sufinanciranje nabave voćnih sadnica"
  e)        u projektu "Sufinanciranje troškova tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju građevina za proizvodnju, preradu i čuvanje proizvoda u biljnoj i stočarskoj proizvodnji"
  f)        u projektu "Sufinanciranje troškova registracije i opremanja objekata za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla i zaštitu autohtonih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima"
  g)        u projektu "Kapitalna ulaganja u projekte za unaprjeđenje i čuvanje kvalitete mlijeka"
  h)        u projektu "Sufinanciranje troškova uspostave higijensko-zdravstvene zaštite u stočarstvu"
 15. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu "BIOPA"-i Osijek
 16. Prijedlog Ugovora o izmjeni i dopuni glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju javnih luka otvorenih za javni promet putnika u Aljmašu i Batini
 17. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu jedinicama lokalne samouprave za izgradnju društvenih domova
 18. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o opremanju dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije
 19. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu dobrovoljnim vatrogasnim društvima
  a)        Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Beničanci"
  b)        Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Gašinci"
  c)        Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Satnica Đakovačka"
 20. Prijedlog Rješenja o dodjeli jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 21. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti radova na I. fazi uređenja Velike vijećnice zgrade u Osijeku, Županijska 4
 22. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Osječko-baranjske županije
  a)        Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva Osječko-baranjske županije
  b)        Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Službe za javne financije Osječko-baranjske županije
  c)        Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Agencije za razvoj Osječko-baranjske županije
  d)        Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i gospodarstvo Osječko-baranjske županije
 23. a)    Prijedlog Ugovora o pripremi i edukaciji djelatnika u sustavu kvalitete prema normi ISO 9001:2000
  b)    Prijedlog Ugovora o uslugama izrade priručnika, procedura i zapisa u sustavu kvalitete prema normi ISO 9001:2000
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum