naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

108. sjednica Poglavarstva 21.11.2008.

108. SJEDNICA, 21. studenoga 2008. godine
 1. Usvajanje zapisnika 107. sjednice Poglavarstva Županije
 2. Informacija o provedbi Regionalnog operativnog programa Osječko-baranjske županije 2006.-2013.
 3. Nacrt Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 4. Nacrt Odluke o poticajima u razvoju poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije
 5. Nacrt Odluke o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije
 6. Nacrt Odluke o investicijskim potporama za kapitalna ulaganja u razvoj obrtništva na području Osječko-baranjske županije
 7. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju "Programa usavršavanja managera - Puma" Hrvatske udruge poslodavaca u Osječko-baranjskoj županiji
 8. a)     Informacija o provedbi Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015. na području Osječko-baranjske županije
  b)     Nacrt Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini
 9. Nacrt Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava proračuna Osječko-baranjske županije
 10. Nacrt Rješenja o visini novčanog iznosa Nagrade Osječko-baranjske županije
 11. Nacrt Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2009. godinu
 12. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu Općini Bizovac za obnovu Društvenog doma u naselju Novaki Bizovački
 13. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu dobrovoljnim vatrogasnim društvima
  a)        Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Jelisavac"
  b)        Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Marjančaci"
  c)        Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Sveti Đurađ"
 14. Prijedlog Rješenja o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 15. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu Rotary clubu Osijek District 1910 iz Osijeka
 16. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje distribucijskog plinovoda na dijelu k.č.br. 427 u k.o. Šumarina
 17. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje odvodnog sustava Valpovo - podsustava Petrijevci na dijelu k.č.br. 1154 u k.o. Satnica
 18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac za prodaju nekretnine u k.o. Našička Breznica
 19. Zahtjev Panteon građenja d.o.o. Osijek za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
 20. Prijedlog rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti
  a)        za opremanje športske dvorane OŠ Luke Botića Viškovci
  b)        za opremanje športske dvorane OŠ Jagodnjak, Jagodnjak
 21. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave radova na uređenju fasade i vanjske stolarije dvorišnog dijela zgrade u Osijeku, Trg Ante Starčevića 2
 22. Informacija o provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Stjepana Radića 20
 23. Informacija o provođenju organiziranog cijepljenja protiv gripe
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum