naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Zdravstveno prosvjećivanje Roma

Osječko-baranjska županija provodi Program "Zdravstveno prosvjećivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini" koji je sukladan Nacionalnom programu za Rome i Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.

Programom su obuhvaćena romska naselja u Dardi i Bistrincima i to kroz aktivnosti:
  • edukacija 30 Roma pomagača koju provode liječnici i patronažne medicinske sestre u suradnji s romskim udrugama i županijskim Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb
  • izrada anketa o zdravstvenom i socijalnom statusu romskih obitelji koja obuhvaća 10 – 15 pitanja i sastavit će je liječnici javnog zdravstva i socijalni radnici
  • rad patronažnih timova na terenu (posjetiti 100 romskih obitelji) – edukacija, snimanje stanja, anketiranje. Tim čine: zdravstveni djelatnik, Rom pomagač i socijalni radnik ili eventualno drugi zdravstveni djelatnik
  • ginekološki pregledi žena i savjeti liječnika
  • obrada ankete (planirano je da će anketu obraditi Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije).
Program se počeo provoditi krajem 2007. godine i naišao je na izvrsnu prihvaćenost kod romske populacije. Iznimno velik interes pokazale su Romkinje za ginekološke preglede, pa je broj od 80 žena koje su trebale biti obuhvaćene pregledom povećan na 130.   

Za provedbu Programa utrošit će se 127.920,00 kuna.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum