naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 26. svibnja 2017.

radna tijela

Radi proučavanja pitanja iz nadležnosti Skupštine, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga Skupštini, pripreme rasprave na sjednicama Skupštine, praćenja provođenja utvrđene politike i izvršavanja akata što ih donosi Skupština te za izvršenje drugih zadaća od interesa za pospješivanje obavljanja poslova iz samoupravne nadležnosti Županije, Skupština Osječko-baranjske županije osniva odbore, komisije i druga stalna i povremena radna tijela.

Svako radno tijelo Skupštine ima predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova. Predsjednik i članovi radnih tijela imenuju se iz reda vijećnika tako da sastav radnog tijela, u pravilu, odgovara stranačkoj strukturi Skupštine. U odbore se kao članovi imenuju i predstavnici pojedinih organizacija i zajednica odnosno organa i tijela, te pojedini znanstveni i stručni djelatnici, ali njihov broj ne može biti veći od broja članova imenovanih iz reda vijećnika ukoliko ovom ili drugom odlukom nije drugačije određeno. Zamjenika predsjednika određuju članovi radnog tijela iz svog sastava.

Stalna radna tijela Skupštine ustanovljena Odlukom su:
 • Komisija za lokalnu samoupravu (predsjednik: Ante Kristić)
 • Komisija za javne službe (predsjednik: mr.sc. Mato Dunković)
 • Komisija za izbor i imenovanja (predsjednik: Stjepan Krznarić)
 • Mandatna komisija (predsjednik: dr.sc. Borko Baraban)
 • Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja (predsjednik: Mladen Peradić)
 • Komisija za gospodarska pitanja (predsjednik: Stjepan Krznarić)
 • Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (predsjednik: Zvonko Ibriks)
 • Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost (predsjednik: Stjepan Sokol)
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (predsjednik: dr.sc. Boris Antunović)
 • Odbor za zaštitu sloboda i prava građana (predsjednik: Stjepan Sokol)
 • Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja (predsjednik: mr.sc. Mato Dunković)

Posebnim odlukama kao stalna tijela ustanovljeni su i:

 • Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije (predsjednik: dr.sc. Vladimir Šišljagić)
 • Kulturno vijeće (predsjednik: Josip Uglik)
 • Savjet za zdravlje Osječko-baranjske županije (predsjednik: Hrvoje Šimić)
 • Savjet za socijalnu skrb (predsjednica: Gordana Medić)
 • Savjet za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije (predsjednik: Zdravko Živković)
 • Županijski savjet mladih (predsjednica: Donna Šimatić)
 • Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela (predsjednik: dr.sc. Boris Antunović)
 • Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (predsjednik: dr.sc. Željko Kraljičak)
 • Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova (predsjednica: Silvija Dološić)
 • Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije (predsjednica: Marija Šešo)
 • Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (predsjednik: Goran Ranogajec)
 • Povjerenstvo za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije (predsjednik: Krešimir Ćosić)
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum