naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

vijećnici

rema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Skupština broji 51 vijećnika koje biraju građani na neposrednim izborima. Budući da srpska i mađarska nacionalna manjina imaju pravo na zastupljenost u Skupštini, a to nije postignuto na izborima 21. svibnja 2017. godine, radi ostvarivanja odgovarajuće zastupljenosti ovih manjina broj članova Županijske skupštine povećan je za četiri člana, tako da Skupština broji 55 vijećnika. Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika.
Predsjednik Skupštine:

 

 Dragan Vulin

 

Potpredsjednici Skupštine:

 Ivica Čeme

 Goran Đanić

  

Vijećnici:

 1. Denis Ambruš (SDP)
 2. Dragan Anočić (HDZ)
 3. Ivana Bagarić (HDZ)
 4. Marko Bogatić (SDP)
 5. dr.sc. Nedeljko Bosanac (MOST)
 6. Marija Čačić (MOST)
 7. Ivica Čeme (HDZ)
 8. Darko Dorkić (HDZ)
 9. Marija Dujić (MOST)
 10. dr.sc. Lidija Dujmović (Živi zid)
 11. Hrvoje Duvnjak (HDZ)
 12. Goran Đanić (HNS)
 13. Marela Đurić (HDZ)
 14. Borivoj Eklemović (Lista grupe birača, n.m)  - Izvješća neovisnog vijećnika
 15. Renata Forjan (HDZ, n.m.)
 16. Velimir Golub (nezavisni)
 17. Domagoj Hajduković (SDP)
 18. Srđan Igali (Lista grupe birača)
 19. Andrej Jurić (Živi zid)
 20. Zoran Kovač (Lista grupe birača)
 21. Željko Kovačević (HDZ)
 22. Stjepan Krznarić (Lista grupe birača)
 23. Darijan Rudan (nezavisni)
 24. Dejan Liović (HDZ)
 25. Željko Macanić (SDP)
 26. Ivica Mandić (HNS)
 27. Anđelko Martinčević (HDZ)
 28. Leonora Martinuš (HDZ)
 29. Vjeran Miličić (Živi zid)
 30. Hrvoje Pavković (HDSSB)
 31. Marijan Peran (HDZ)
 32. dr.sc. Mirko Pešić (HDZ)
 33. Zvonko Plavčić (Lista grupe birača)
 34. Zvonko Pongrac (HSS)
 35. dr.sc. Ivan Požgain (HDZ)
 36. Vanja Prošić (HDZ)
 37. Mirta Prusina (HDZ)
 38. Nevenka Redžep (SDP, n.m.)
 39. Sanja Rogoz-Šola (HDZ)
 40. Vinko Ručević (HNS)
 41. Goran Soldo (HSS)
 42. dr.sc. Željka Šapina (HDZ)
 43. Stipan Šašlin (HDZ)
 44. Jovo Šijan (HDZ, n.m.)
 45. Ivica Šimundić (MOST)
 46. Nenad Šinko (Lista grupe birača)  - Izvješća neovisnog vijećnika
 47. dr.sc. Vladimir Šišljagić (Lista grupe birača)
 48. dr.sc. Drago Šubarić (HDZ)
 49. Damir Tomić (SDP)
 50. Hrvoje Topalović (HDZ)
 51. Dražen Trcović (HDZ)
 52. Zvjezdana Tuma-Pavlov (Lista grupe birača)
 53. Dragan Vulin (nezavisni)
 54. Ivo Zelić (HDZ)
 55. Leon Žulj (HDZ)

Lista grupe birača - Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: dr.sc. Vladimir Šišljagić
n.m. - izabrani kao predstavnici nacionalnih manjina

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum