naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 26. svibnja 2017.

vijećnici

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Skupština broji 51 vijećnika koje biraju građani na neposrednim izborima. Budući da srpska i mađarska nacionalna manjina imaju pravo na zastupljenost u Skupštini, a to nije postignuto na izborima 19. svibnja 2013. godine, radi ostvarivanja odgovarajuće zastupljenosti ovih manjina broj članova Županijske skupštine povećan je za četiri člana, tako da Skupština broji 55 vijećnika.

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika.
Predsjednik Skupštine:

 

 Antun Kapraljević

 

Potpredsjednici Skupštine:dr.sc. Boris Antunović
Goran Ivanović
  

Vijećnici:

 1. dr.sc. Boris Antunović (HDSSB)
 2. Ivan Anušić (HDZ)
 3. Valentina Avdičević (HDZ, n.m.)
 4. dr.sc. Borko Baraban (nezavisni)
 5. Milan Blagojević (SDP)
 6. Davorin Bubalović (HDZ)
 7. Vladimir Cindrić (Zeleni HR)
 8. Ivica Čeme (HDZ)
 9. Stjepan Čuraj (HNS)
 10. Krešimir Ćosić (nezavisni)
 11. Mislav Ćurić (nezavisni)
 12. mr.sc. Mato Dunković (HDSSB)
 13. Marijan Džanko (HDZ)
 14. Borivoj Eklemović (nezavisni, n.m.)
 15. Zvonko Erak (SDP)
 16. Željko Franjić (nezavisni)
 17. Domagoj Hajduković (SDP)
 18. Zvonko Ibriks (HSS)
 19. Srđan Igali (nezavisni)
 20. Goran Ilić (HKS)
 21. Goran Ivanović (HDZ)
 22. Antun Kapraljević (nezavisni)
 23. Marijana Kopljar (HDZ)
 24. Vlado Koren (HNS)
 25. Željko Kovačević (HDZ)
 26. Ivana Kovačević-Ivanišić (nezavisni)
 27. Ante Kristić (nezavisni)
 28. Stjepan Krznarić (nezavisni)
 29. Dražen Kušić (SDP)
 30. Nikola Lelas (HSS)
 31. Boris Ljubojević (SDP)
 32. Gordana Medić (HDSSB)
 33. mr.sc. Igor Medić (HDSSB)
 34. Dominik Mihaljević (nezavisni)
 35. Frida Mikić (nezavisni)
 36. mr.sc. Mladen Mikolčević (HDZ)
 37. Davor Mikulić (HDZ)
 38. Hrvoje Pavković (HDSSB)
 39. Mladen Peradić (HDSSB)
 40. Zvonko Plavčić (nezavisni)
 41. Goran Ranogajec (nezavisni)
 42. Ante Raspudić (HDZ)
 43. Nevenka Redžep (SDP, n.m.)
 44. Sanja Rogoz-Šola (HDZ)
 45. Stjepan Sokol  (nezavisni)
 46. Jovo Šijan (HDZ, n.m.)
 47. Bojan Tojagić (HNS)
 48. Ivica Tomašičević (nezavisni)
 49. Sanja Vargić (SDP)
 50. Stjepan Viduka (HDZ)
 51. Mirta Vlahović (SDP)
 52. Ivan Zadravec (HKS)
 53. Jurica Žanić (HDSSB)
 54. Zdravko Živković (HDSSB)
 55. Leon Žulj (HDZ)
 n.m. - izabrani kao predstavnici nacionalnih manjina
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum