naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 24. lipnja 2017.

vijećnici

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Skupština broji 51 vijećnika koje biraju građani na neposrednim izborima. Budući da srpska i mađarska nacionalna manjina imaju pravo na zastupljenost u Skupštini, a to nije postignuto na izborima 21. svibnja 2017. godine, radi ostvarivanja odgovarajuće zastupljenosti ovih manjina broj članova Županijske skupštine povećan je za četiri člana, tako da Skupština broji 55 vijećnika. Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika.
Predsjednik Skupštine:

 

 

 

Potpredsjednici Skupštine:

 

 

  

Vijećnici:
 n.m. - izabrani kao predstavnici nacionalnih manjina
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum