naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

81. sjednica Poglavarstva 30.01.2008.

81. SJEDNICA 30. siječnja 2008. godine

 

 1. Prijedlog Konzorcijskog sporazuma o provedbi projekta "Jabuka.net: Umrežavanjem i marketingom prema ekonomskom razvoju" CARDS 2004 (Consortium agreement on implementation of the project "Apple.net: networking and marketing towards the economic development" CARDS 2004)
 2. a)     Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  b)     Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
 4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osijek na prijenos prava vlasništva dijela nekretnine u Osijeku, Drinska 8 Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog Zaključka o dodjeli financijske pomoći Domu zdravlja Beli Manastir
 6. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu Gradu Donjem Miholjcu kao pomoć kod izgradnje spomenika žrtvama II. svjetskog rata i Domovinskog rata u Rakitovici
 7. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu za sakralne objekte
 8. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu Kulturno umjetničkom društvu "Bizovac" iz Bizovca
 9. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu Kulturno umjetničkom društvu "Zora" iz Silaša
 10. a)    Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Stjepana Radića 20
  b)    Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Stjepana Radića 20 i imenovanju njegovih članova
 11. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za izbor pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije
 12. Prijedlog rješenja o imenovanju pomoćnika pročelnika - voditelja odsjeka u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije
 13. Prijedlog Ugovora o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav na dijelu područja Osječko-baranjske županije
 14. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu Turističkoj zajednici grada Donjeg Miholjca
 15. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći Općini Bilje iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu za izgradnju komunalne infrastrukture gospodarske zone "Sjever" Bilje
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum