naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu

 

 www.hils.hr


Hrvatski institut za lokalnu samoupravu sa sjedištem u Osijeku udruga je osnovana 1998. godine radi proučavanja i promicanja ideje i prakse lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Utemeljen je kao neprofitna asocijacija jedinica lokalne samouprave (županija, gradova i općina), fakulteta i drugih znanstvenih ustanova i stručnih institucija te znanstvenika i stručnjaka pojedinaca koji se znanstveno ili stručno bave problemima lokalne samouprave.

Osječko-baranjska županija jedan je od utemeljitelja i član je HILS-a.

Članovi HILS-a u okviru Instituta djeluju na poticanju i razvitku lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te osposobljavanju jedinica lokalne samouprave za upravljanje vlastitim funkcioniranjem i razvitkom, kao osnovnim ciljevima zajedničkog djelovanja.

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu:

 • organizira i izvodi programe obrazovanja i stručnog osposobljavanja osoba od utjecaja na donošenje odluka u jedinicama lokalne samouprave i drugih osoba za pojedina znanja i vještine od značenja za funkcioniranje i razvitak jedinica lokalne samouprave te usavršavanja pri uvođenju nove tehnike i tehnologije rada (sustavom savjetovanja, seminara, tribina i radionica u okviru škole lokalne samouprave HILS)

 • organizira stručne i znanstvene skupove o lokalnoj samoupravi (međunarodna znanstvena i stručna savjetovanja o teorijskim i empirijskim aspektima područja djelovanja odnosno pitanja od značaja za lokalnu samoupravu, okrugli stolovi i drugi oblici stručnih skupova o pojedinim aktualnim pitanjima funkcioniranja lokalne samouprave vezanim uz primjenu normativnog modela pravnog sustava Republike Hrvatske i stručne tribine o aktualnim pitanjima lokalne samouprave s gostujućim domaćim i stranim znanstvenicima i stručnjacima iz ovoga područja)

 • organizira istraživanje i druge oblike praćenja i proučavanja lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i svijetu

 • ustanovljava i vodi baze podataka o lokalnoj samoupravi te organizira i pruža usluge njihova korištenja

 • organizira i pruža savjetodavne i druge oblike stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave (izrada i revizija prijedloga dokumenata iz područja lokalne samouprave odnosno nadležnosti jedinica lokalne samouprave i drugi dogovoreni programi)

 • izdaje stručne publikacije (zbornike radova, priručnike, bilten, časopis),

 • organizira i održava elektronsko sveučilište kao oblik informiranja i samoobrazovanja (putem WEB stranica Instituta)

 • sudjeluje u razvijanju međunarodne suradnje, uspostavlja i održava odnose sa srodnim organizacijama u drugim zemljama

 • bavi se i drugim aktivnostima koje mu Statutom ili drugim aktima povjere članovi Instituta.

  Kako bi potpunije odgovorio svojoj zadaći te radi omogućavanja širenja i pospješivanja svoje djelatnosti Institut može osnivati svoje podružnice izvan svoga sjedišta.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum