naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

30. sjednica Poglavarstva 16.06.2006.

30. SJEDNICA, 16. lipnja 2006. godine

 1. Usvajanje zapisnika 28. i 29. sjednice Poglavarstva Županije
 2. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 3. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac za 2005. godinu
 4. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda u 2005. godini
 5. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2005. godinu
 6. Zbirno izvješće o stanju otplata dionica u trgovačkim društvima Vuka d.d. Osijek, Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac i Odvodnja d.d. Darda
 7. Izvješće o poslovanju Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o. za 2005. godinu
 8. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac u 2005. godini
 9. a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju znanstveno-istraživačke djelatnosti u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o sufinanciranju znanstveno-istraživačke djelatnosti u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije
 10. a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju osiguranja usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju potpora osiguranju usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 11. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju Projekta "Kontrola plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima" za unaprjeđenje ratarske i povrtlarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 12. Prijedlog Zaključka o podržavanju projekta korištenja geotermalnih izvora energije na području Osječko-baranjske županije
 13. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore jedinicama lokalne samouprave iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za kapitalna ulaganja u vodoopskrbu
 14. a) Nacrt Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
  b) Nacrt Rješenja o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova
 15. a) Prijedlog Ugovora o produljenju zakupa prava lova u zajedničkom lovištu na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Aneksa Ugovoru o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu
 16. Prijedlog Rješenja o dodjeli financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Lovačkom savezu Osječko-baranjske županije
 17. Prijedlog Zaključka o izgradnji športskih objekata i terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije
 18. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije
 19. Izvješće o izvršenju Programa i poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2005. godinu
 20. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 21. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 22. Nacrt Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 23. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 24. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  a) Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  b) Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 25. Nacrt Zaključka o pristupanju Osječko-baranjske županije u članstvo Hrvatske mreže Zdravih gradova
 26. Nacrt Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 27. Nacrt Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarne Đakovo
 28. Davanje suglasnosti za zaduživanje zdravstvenih ustanova
  a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Domu zdravlja Donji Miholjac
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Domu zdravlja Đakovo
  c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Domu zdravlja Valpovo
 29. Prijedlog Zaključka o raspodjeli dobiti zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija iskazane završnim računom za 2005. godinu
 30. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo za dogradnju i opremanje prostora jedinice za pojačanu njegu
 31. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Draž, Draž za stjecanje vlasništva nad darovanom nekretninom
 32. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ladimirevci, Ladimirevci za prodaju nekretnine u k. o. Harkanovci
 33. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Osječko-baranjske županije
 34. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godine Poljoprivrednoj zadruzi "Eko-kozara Slavonije i Baranje"
 35. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Općini Trnava za pokroviteljstvo privredno-kulturne manifestacije vinogradara i vinara Slavonije i Baranje "Bonavita"
 36. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Martina Čatalinca
 37. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu obitelji Olujić iz Osijeka za sanaciju štete nakon požara
 38. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Donji Miholjac
 39. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Muzeju Slavonije iz Osijeka za sufinanciranje postava izložbe Kasnoantička nekropola Zmajevac (istraživanje 1999. - 2003.)
 40. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Glazbenoj radionici mladih "Polifonija" za Vokalni sastav "Brevis" iz Osijeka
 41. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Urban Festu Osijek
 42. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Zajednici studentskih športskih klubova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 43. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2006. godine
 44. Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje za potrebe Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 45. Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave osobnog automobila za službene potrebe Osječko-baranjske županije putem operativnog leasinga
 46. Prijedlog rješenja o osnivanju stručnih povjerenstava za pripremu i provedbu postupka nabave
  a) Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radova za sanaciju krovnog svjetlarnika na zgradi u Osijeku, Trg Ante Starčevića 2
  b) Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave papira, papirne konfekcije i ostalog uredskog materijala za potrebe Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  c) Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave materijala za umnožavanje na strojevima "Duplo" za potrebe Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  d) Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave boje za pisače, tonera i ribona za potrebe Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 47. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluga tjelesne zaštite osoba i imovine Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 48. Prijedlog Rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za upravne i pravne poslove Osječko-baranjske županije
 49. a) Prijedlog Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  c) Prijedlog Financijskog plana za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u protupožarnoj sezoni u 2006. godini na području Osječko-baranjske županije
  d) Prijedlog Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora i ostalih vatrogasnih intervencija na području Osječko-baranjske županije
 50. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekta obrane od tuče avionskim generatorima na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 51. Prijedlog Zaključka o opremanju dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije
 52. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za sakralne objekte
 53. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Zavičajnom društvu Međimuraca u Baranji "Međimurje" iz Belog Manastira
 54. Prijedlog Rješenja o izboru poslovne banke za polaganje sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 55. Prijedlog za imenovanje člana Komisije za pravna pitanja
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum