naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

29. sjednica Poglavarstva 18.05.2006.

29. SJEDNICA, 18. svibnja 2006. godine

 1. a) Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Zaključka o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za dodjelu prve nagrade za najbolju poduzetničku ideju na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  c) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za nagrađivanje najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 2. Prijedlog Zaključka o rangiranju poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini za dodjelu financijskih sredstava iz "Projekta izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2006. godinu" Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
 3. Nacrt Društvenog ugovora o osnivanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek
 4. Prijedlog Zaključka o poništenju Zaključka o sufinanciranju Projekta izgradnje hladnjače s kontroliranom atmosferom (ULO - hladnjača) na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 5. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2005. godinu
 6. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2005. godinu
 7. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2005. godinu
 8. Izvješće o poslovanju Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o. za 2005. godinu
 9. a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku u 2005. godini
  b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku za 2006. godinu
 10. Informacija o tijeku i problematici obnove na području jedinica lokalne samouprave obuhvaćenih obnovom
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Elaborata o utvrđivanju lučkog područja luke posebne namjene - Zimska luka
 12. Nacrt Plana intervencija u zaštiti okoliša za Osječko-baranjsku županiju
 13. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima zagađenja voda na području Osječko-baranjske županije
 14. Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta "Široko Polje"
 15. Informacija o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Semeljci
 16. Nacrt Zaključka o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Općine Donja Motičina
 17. Prijedlog za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje Osječko-baranjske županije
  a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova
 18. a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Rješenje o određivanju naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 19. Prijedlog Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2006. godini
 20. Prijedlog Rješenja o odobrenju akontacije sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 21. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Rimokatoličkom župnom uredu Presvetog srca Isusova Čeminac
 22. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Glasu Slavonije d.d. iz Osijeka
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum