naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Sjedište: Osijek, Kapucinska 40/II
Tel./fax: (031) 200-425
Mob.098 409 831
E-mail: zastita.prirode.obz@hi.t-com.hr
web: www.obz-zastita-prirode.hr

ravnatelj: Davor Mikuliić, dipl.ing.

 

Temeljem Zakona o zaštiti prirode, zaštićenim područjima prirode i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima za proglašavanje kojih je nadležna županijska skupština (regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma, spomenik parkovne arhitekture) upravljaju javne ustanove, osnovane odlukom županijske skupštine.

Stoga je Osječko-baranjska županija 2005. godine donijela Odluku o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije koja je izmijenjena i dopunjena 2013. godine, a Upravno vijeće Agencije je donijelo Statut Agencije .

 

U okviru svoje djelatnosti Agencija osobito obavlja sljedeće poslove:

  • prati i proučava stanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije te vodi odgovarajuće evidencije o njima i njihovom stanju,
  • temeljem stručnih elaborata priprema i nadležnim tijelima Županije predlaže akte o proglašenju zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije,
  • priprema i nadležnim tijelima predlaže mjere zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i nadzire njihovo izvršavanje,
  • pred nadležnim inspekcijskim tijelima pokreće postupke nadzora i poduzimanja mjera zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti,
  • brine se o organizaciji pravilnog održavanja, zaštite i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti,
  • pruža stručnu pomoć vlasnicima i korisnicima zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti u izvršavanju njihovih obveza prema zaštićenim prirodnim vrijednostima a osobito davanjem stručnih mišljenja i naputaka,
  • priprema, organizira i provodi aktivnosti promicanja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti, kao dijela prirodne baštine Županije,
  • obavlja druge stručne poslove zaštite prirode iz djelokruga Županije.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum