naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Park prirode Kopački rit

web: http://www.kopacki-rit.com

Kopački rit jedinstveno očuvano područje prirode plavljeno vodama Drave i Dunava prostire se na preko 30.000 ha. Ovisno o visini voda ovaj dio Baranjskog podunavlja prolazi metamorfoze krajolika - jezero smjenjuje močvarno-barski a potom šumsko-stepski krajolik. Prostrane ritske, povremeno plavljene, pružaju idealne uvjete opstanka raznolikom biljnom i životinjskom svijetu. Brojne vrste visoke i niske divljači (oko 51 vrsta sisavaca) nastanjuje ovo područje. Ono se smatra jednim od najvećih prirodnih mrijestilišta i rastilišta slatkovodne ribe (53 vrste).

No, Kopački rit je u svijetu postao poznat po fenomenu jata ptica. U vrijeme seobe rit postaje stanište jata sa desetinama tisuća ptica močvarica (oko 270 vrsta ptica). Ono je sabiralište i odmorište i brojnih ptica sjevernog podneblja. Ovdje se još uvijek gnijezde neke rjeđe vrste ptica europske ornitofaune (orlovi štekavci i crne rode).

Zbog svojih svjetski poznatih prirodnih karakteristika i vrijednosti, Kopački rit je 1967. godine stavljen pod zaštitu proglašenjem prirodnog rezervata. 1976. godine najniži dio rita proglašen je Posebnim zoološkim rezervatom, a širi prostor Parkom prirode.


Upravljanje i korištenje ovog područja uređeno je sljedećim dokumentima:

Zakon o Parku prirode "Kopački rit" (Narodne novine broj 45/99.)

Prostorni plan Parka prirode "Kopački rit"

Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode "Kopački rit" (Narodne novine broj 24/06.)

Koncept sustava posjećivanja Parka prirode "Kopački rit" i odnos prema turističkim lokalitetima i prometnom sustavu šireg područja

Studija naselja i pojedinačnih građevina u Parku prirode "Kopački rit"

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Kopački rit" (Narodne novine broj 77/00.)

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum