naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Županijski informacijski sustav

Kompleksnost zadaća jedinice lokalne samouprave kao sustava čini izuzetno složenim upravljanje njime, kako u pogledu pretpostavki, elemenata tako i u pogledu mehanizama toga upravljanja. Djelatnošću upravljanja kontinuirano se povezuju dijelovi i na taj način konkretno uspostavlja cjelina sustava. U tom kontekstu iznimno značenje ima informacija kao osnovni resurs i pretpostavka tog upravljanja kao i način kojim se ta informacija priskrbljuje za potrebe upravljanja sustavom. Stoga je ubrzaniji razvitak informacijskog sustava imperativ napretka u svim područjima društvenog života i rada.

Polazeći od naznačenih spoznaja i određenja, Osječko-baranjska županija je uložila i ulaže značajna sredstva u proces informatizacije rada županijskih upravnih tijela i stvaranje razvojnih poluga od značenja za podizanje razine njene osposobljenosti za upravljanje razvojem.

U području informatizacije dovršena je primarna informatizacija županijskih tijela u visokom postotku njihove informatiziranosti. Slijedi modernizacija kao proces koji ne završava, dovršen je postupak izgradnje lokalnih mreža županijskih upravnih tijela (LAN) kao modula koji povezuju računala po funkcionalnoj i prostornoj logici, lokalne mreže županijskih tijela povezane su u županijsku informatičku mrežu wireless tehnologijom, nabavljeno je novo računalo IBM RS/6000 koje je preuzelo ulogu poslužitelja županijske informatičke mreže i aplikacijskog poslužitelja te obavljene druge potrebne radnje tehničkog osposobljavanja za izgradnju suvremenog informacijskog sustava.

Istodobno su poduzete radnje usmjerene organizacijskom i kadrovskom osposobljavanju sustava. U tom cilju Županija je donosila niz programa i razvijala niz projekata. Koordinator aktivnosti vezanih za informatizaciju i izgradnju informacijskog sustava je Odbor za informatizaciju Županijskog poglavarstva.

Kao stručnu okosnicu razvoja informatičkog sustava, Županija je ustanovila Zavod za informatiku čiju je djelatnost uredila Odlukom o Zavodu za informatiku Osijek 2000. godine. Zavod je koncipiran kao središnja razvojna informatička služba Osječko-baranjske županije, županijska outsourcing tvrtka za informatičke usluge prema jedinicama lokalne samouprave te drugim javnim vlastima i javnim službama te kao nukleus središnje regionalne informatičke službe u funkciji koncepta regionalnog razvoja i kao potpore regionalnoj razvojnoj agenciji sukladno Preporukama za povećanje konkuretnosti Hrvatske.

U tom kontekstu valja ga promatrati kao dio šireg Projekta formiranja županijskog informatičko - razvojnog centra u Osijeku.

Koncept razvoja informacijskog sustava Županije utvrđen je Planom razvoja Zavoda za informatiku Osijek koji je donijela Županijska skupština 20. prosinca 2004. godine.

U provedbi ovog koncepta izrađeni su te su u fazi izvođenja:
U području građenja izgrađen je poseban sustav za pristup informacijama o stanju zahtjeva za izdavanjem građevinskih dozvola i drugih akata od strane podnositelja zahtjeva, a u području financija i online provjera stanja duga poreza na cestovna motorna vozila od strane obveznika.

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum