naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 22. travnja 2018.

Program aktivnosti i mjera za unaprjeđenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima

Program aktivnosti i mjera za unaprjeđenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima za Osječko-baranjsku županiju donijela je Skupština Osječko-baranjske županije na svojoj 15. srpnja 2005. godine.Zaključak o donošenju objavljen je u "Županijskom glasniku" broj 10/05. S namjerom sustavnog pomaganja Romima u poboljšanju uvjeta življenja te u njihovom uključivanju u društveni život i procese odlučivanja u lokalnoj i široj zajednici, Vlada Republike Hrvatske donijela je 2003. godine Nacionalni program za Rome.
Njime je utvrđena i obveza izrade županijskih programa aktivnosti i mjera za unaprjeđenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima. Svrha izrade ovih programa je utvrđivanje svih radnji i radova koje je potrebno provesti s ciljem prostorno-urbanističkog uređenja lokacija na kojima žive Romi i poboljšanja uvjeta stanovanja romskog stanovništva.

 (pdf 0.2 Mb)
 
IV. Detaljni prikaz lokacija s mjerama i aktivnostima za unaprjeđenje stanja i rekapitulacija potrebnih financijskih sredstava
 
 Grad Beli Manastir (pdf 0.5 Mb)
 Grad Belišće i Valpovo (pdf 0.2 Mb)
 Grad Osijek (pdf 0.4 Mb)
 Grad Našice (pdf 0.2 Mb)
 Općine Bilje i Darda (pdf 0.7 Mb)
 Općine Jagodnjak, Kneževi Vinogradi i Petlovac (pdf 0.4 Mb)
 Općine Magadenovac i Podgorač (pdf 0.2 Mb)

V. Prikaz tipskih stambenih građevina (obiteljskih kuća) korištenih u obnovi
VI. Aktivnosti Osječko-baranjske županije

(pdf 0.7 Mb)
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum