naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Podravska Moslavina


Sjedište: 31530 Podravska Moslavina, Ulica J.J.Strossmayera 150
Tel: (031) 641-212
Telefax:
(031) 641-910

Načelnik:

Zdravko Šimara
Zamjenik načelnika:Ivica Vrkić

Predsjednik Općinskog vijeća:

Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

 


Površina

44 km2
Poljoprivredne površine2.860 ha
Šumske površine1.066 ha

Broj naselja

5
Naselja:Gezinci
Krčenik
Martinci Miholjački
Podravska Moslavina
Orešnjak

Broj stanovnika (popis 2001.)

1.451
Broj kućanstava477


Broj područnih škola

e-mail:


2

opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum