naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 21. lipnja 2018.

"POVELJA ZAHVALNOSTI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE"

1996. godine

- za predano i požrtvovno djelovanje u organiziranju i izvođenju obrane na području Županije Osječko-Baranjske te jačanju njezine obrambene snage u Domovinskom ratu

1. Vladimir šeks
2. Slavko Barić
3. Zvonko Bušić
4. Branimir Glavaš
5. Željko Ronta
6. Zapovjedništvo 1. Operativne zone Osijek
7. Zapovjedništvo obrane grada Osijeka
8. 3. gardijska brigada "Kune"
9. 101. brigada Hrvatske vojske
10. 106. brigada Hrvatske vojske
11. 107. brigada Hrvatske vojske "R" Valpovo
12. 122. brigada Hrvatske vojske "D" Đakovo
13. 130. brigada Hrvatske vojske
14. 132. brigada Hrvatske vojske "D" Našice-Orahovica-Valpovo
15. 135. brigada Hrvatske vojske
16. 160. brigada Hrvatske vojske
17. Odred riječne ratne flotile "Drava" Osijek
18. Policijska uprava osječko-baranjska
19. Specijalna jedinica policije PU osječko-baranjske
20. IV. policijska postaja Beli Manastir PU osječko-baranjske
21. Postaja granične policije Beli Manastir PU osječko-baranjske
22. Centar za obavješćivanje Osijek

- za predano i požrtvovno djelovanje u organiziranju i djelovanju tijela civilnih vlasti i vitalnih javnih službi u uvjetima ratnog stanja kojim su omogućili djelotvorno funkcioniranje obrambenog sustava na području Županije Osječko-Baranjske

1. Stjepan Čamagajevac
2. Stipan Jurčević
3. dr.sc. Zlatko Kramarić
4. Marko Kvesić
5. Srećko Lovrinčević
6. Mate Zorić

- za predano i požrtvovno djelovanje u organiziranju i djelovanju vitalnih javnih službi u Domovinskom ratu kojim su pridonijeli unutarnjem snaženju obrambenog sustava na području Županije Osječko-Baranjske

1. HEP Distribucijsko područje "Elektroslavonija" Osijek
2. HEP Prijenosno područje Osijek
3. HEP "Termoelektrana-Toplana Osijek" Osijek
4. Organizacijske jedinice Hrvatskih željeznica Osijek
5. Telekomunikacijski centar HPT Osijek
6. Poslovna jedinica Osijek INA Trgovina
7. JP "Vodovod-Osijek" Osijek
8. KJP "Dvorac" Valpovo
9. JPP "Ukop" Osijek
10. Tvornica keksa i kruha "Sloboda" Osijek
11. Tvornica mlijeka u prahu IPK Osijek
12. Klinička bolnica Osijek
13. Dom zdravlja Osijek
14. Dom zdravlja Đakovo
15. Dom zdravlja Valpovo
16. Hitna medicinska pomoć Osijek
17. Zavod za javno zdravstvo Osijek
18. Veterinarska stanica Osijek

- za predano i požrtvovno djelovanje u zaštiti i spašavanju, te zbrinjavanju ratom ugroženog stanovništva i otklanjanju posljedica ratnog djelovanja na području Županije Osječko-Baranjske

1. Damir Junušić
2. Karlo Karačić
3. Vatrogasni centar Osijek
4. Stožer civilne zaštite MO "Knez Branimir" Osijek
5. Stožer civilne zaštite MO "Donji grad" Osijek
6. Stožer civilne zaštite MO "30. svibanj - Jug II" Osijek
7. Stožer civilne zaštite MO "Nova Retfala" Osijek
8. Stožer civilne zaštite MO "Retfala" Osijek
9. Stožer civilne zaštite MO "Ivan Filipović" Osijek
10. Stožer civilne zaštite MO "Ivan Meštrović" Osijek
11. Stožer civilne zaštite MO "Sjenjak" Osijek
12. Stožer civilne zaštite MO "Osijek - Lijeva obala"
13. Stožer civilne zaštite MO Josipovac
14. Stožer civilne zaštite MO Ernestinovo
15. Stožer civilne zaštite MO Ivanovac
16. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
17. "Caritas" Osijek

- za predano i požrtvovno djelovanje u pružanju potpore stanovništvu i izniman doprinos obrani Republike Hrvatske na području Županije Osječko-Baranjske tijekom Domovinskog rata

1. Mara Bareza

- za osobit doprinos jačanju obrambene snage Republike Hrvatske na području Županije Osječko-Baranjske

1. Metalska industrija MIO Osijek
2. OLT d.d. Osijek
3. "Torpedo-Đakovo" d.o.o. Đakovo
4. PIK Đakovo
5. "Energa" d.o.o. Đakovo
6. "Meteor" d.d. Đakovo
7. "Limex" d.o.o. Donji Miholjac
8. "Belišće" d.d. Belišće
9. PPK "Valpovo" Valpovo
10. "Saponia" d.d. Osijek
11. LIO d.d. Osijek
12. Drvna industrija GELI Đakovo
13. "Vodogradnja" d.o.o. Osijek
14. "Gradnja" d.d. Osijek
15. "Opeka" d.d. Osijek
16. Cetera d.d. Đakovo
17. "Panonija" d.d. Osijek
18. "Žitar" d.d. Donji Miholjac
19. "Prehrana" d.o.o. Osijek
20. Studentski centar u Osijeku

- za predano i požrtvovno djelovanje u pronošenju istine o suštini Domovinskog rata u svijetu i afirmaciji napora stanovništva i obrambenih snaga na području Županije Osječko-Baranjske u obrani i otklanjanju posljedica rata

1. Medijski centar "Glas Slavonije" Osijek
2. Hrvatski radio Radio postaja Osijek
3. HTV Studio Osijek

1997. godine

- za uspješno ustrojavanje i djelovanje sustava školstva u ratnim uvjetima, skrb o učenicima i materijalnim dobrima škola

1. Oš Svete Ane Osijek
2. Oš Vladimira Becića Osijek
3. Oš Franje Krežme Osijek
4. Oš Antuna Mihanovića Osijek
5. Oš "Mladost" Osijek
6. Oš Frana Krste Frankopana Osijek
7. Oš "Vijenac" Osijek
8. Oš Jagode Truhelke Osijek
9. Oš Ljudevita Gaja Osijek
10. Oš "Tin Ujević" Osijek
11. Oš "Grigor Vitez" Osijek
12. Oš "August šenoa" Osijek
13. Oš "Dobriša Cesarić" Osijek
14. Oš Ivana Filipovića Osijek
15. Oš "Retfala" Osijek
16. Centar za odgoj i obrazovanje Osijek
17. Oš "Antunovac" Antunovac, privremeno smještena u Ivanovcu
18. Oš Ivana Kukuljevića Belišće
19. Oš Miroslava Krleže Čepin
20. Oš "Vladimir Nazor" Čepin
21. Oš Josipovac
22. Oš Petrijevci
23. Oš Josipa Kozarca Semeljci
24. Oš "šećerana" šećerana, privremeno smještena u Mohácsu
25. Oš Matije Petra Katančića Valpovo
26. Oš Višnjevac
27. Oš Mate Lovraka Vladislavci
28. Oš Milka Cepelića Vuka
29. I. gimnazija Osijek
30. II. gimnazija Osijek
31. III. gimnazija Osijek
32. Elektrotehnička i prometna škola Osijek
33. Strojarska tehnička škola Osijek
34. Tehnološka škola "Ruđer Bošković" Osijek
35. Medicinska škola Osijek
36. Graditeljsko-geodetska škola Osijek
37. Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek
38. Tekstilna škola Osijek
39. Ekonomska škola Osijek
40. Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
41. Trgovačka škola Osijek
42. Obrtnička škola Osijek
43. škola za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek
44. Srednja škola Beli Manastir, privremeno smještena u Osijeku i Mohácsu

- za uspješno provođenje aktivnosti zaštite kulturne baštine i uspješno organiziranje i djelovanje u ratnim uvjetima kojim su pridonijeli snaženju obrambenog sustava

1. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
2. Dječje kazalište u Osijeku
3. Galerija likovnih umjetnosti Osijek
4. Muzej Slavonije Osijek
5. Povijesni arhiv u Osijeku
6. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Osijeku
7. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

- za predano i požrtvovno djelovanje u organiziranju i djelovanju vitalnih javnih službi u Domovinskom ratu kojim su pridonijeli unutarnjem snaženju obrambenog sustava na području Županije

1. JP "Gradski prijevoz putnika" Osijek

- za osobit doprinos jačanju obrambene snage Republike Hrvatske na području Županije

1. Tvornica žigica "Drava" Osijek
2. Radionica Strojarske tehničke škole Osijek

- za predano i požrtvovno djelovanje u zaštiti i spašavanju, te zbrinjavanju ratom ugroženog stanovništva i otklanjanju posljedica ratnog djelovanja na području Županije

1. Jure Maslić
2. Odred izviđača "Quercus" Osijek
3. Učenički dom Hrvatskoga radiše Osijek
4. Srednjoškolski đački dom Osijek

- za predano i požrtvovno djelovanje u skrbi za stradalnike Domovinskog rata i osobit doprinos ublažavanju njegovih posljedica

1. Ante Kuić
2. Vladimir Šimić

- za predano i požrtvovno djelovanje u zbrinjavanju i pružanju duhovne i materijalne potpore ratom ugroženom stanovništvu s područja Županije

1. Marko Bubalo
2. Eva Filaković
3. Ivan Milanović
4. Stjepan Pasarić
5. Stjepan Zagorac

1999. godine

- za predano i požrtvovno djelovanje u skrbi o djeci ratom ugroženog područja

1. Prva privatna osnovna škola "Juraj Dobrila" Pula

- za uspješno ustrojavanje i djelovanje sustava visokog školstva u ratnim uvjetima

1. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

- za predano i požrtvovno djelovanje u skrbi za ratom ugroženo stanovništvo i osobiti doprinos ublažavanju posljedica rata

1. Centar za socijalnu skrb Osijek
2. Centar za socijalnu skrb Beli Manastir
3. Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac
4. Centar za socijalnu skrb Đakovo
5. Centar za socijalnu skrb Valpovo

- za predano i požrtvovno djelovanje u zaštiti i spašavanju te zbrinjavanju ratom ugroženog stanovništva

1. Centar za odgoj Osijek
2. Dom umirovljenika Osijek
3. Zavod za socijalno-zdravstvenu zaštitu Osijek
4. Centar za društvenu brigu o starijim osobama "Đakovo" Đakovo

- za predano i požrtvovno djelovanje u zaštiti i spašavanju te zbrinjavanju ratom ugroženog stanovništva i otklanjanju posljedica ratnog djelovanja na području Županije

1. Regionalni ured za prognanike i izbjeglice Osijek
2. "Naselje prijateljstva" Čepin
3. Izbjeglički centar "Gašinci"

- za predano i požrtvovno djelovanje u skrbi za stradalnike Domovinskog rata i osobiti doprinos ublažavanju njegovih posljedica

1. Zajednica prognanika Osječko-baranjske županije
2. Udruga obitelji nestalih i nasilno odvedenih branitelja Domovinskog rata Osijek

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum