naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Županijske potpore

Potpore za ogrjev

Troškovi stanovanja korisnicima pomoći koji se griju na drva financiraju se putem Proračuna Osječko-baranjske županije iz sredstava Državnog proračuna.

Navedena sredstva Županija raspoređuje jedinicama lokalne samouprave prema broju korisnika. Dakle, zahtjev za priznavanje prava podnosi se jedinici lokalne samouprave na čijem području podnositelj ima prebivalište. Jedinica lokalne samouprave će utvrditi da li podnositelj ispunjava kriterije za ostvarivanje ovog prava.

Pravo na pomoć imaju osobe u socijalno zaštitnoj potrebi koje ne prelaze utvrđeni imovinski cenzus i koje se griju isključivo na drva. Pomoć se osigurava u iznosu od 950,00 kuna po korisniku - obitelji.

Kriteriji i mjerila te način financiranja ovih troškova utvrđeni su Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u odgovarajućoj godini.

 

Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima

Osobe koje zapadnu u materijalne poteškoće zbog određenih životnih situacija i socijalno ugrožene osobe su osobe za koje Županija u svom proračunu osigurava sredstva koja se isplaćuju kao jednokratna pomoć.

Pomoć se može dodijeliti samcu ili obitelji koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da imaju prebivalište ili trajno nastanjenje na području Osječko-baranjske županije najmanje posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva,
 • da je mjesečni iznos primanja za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva:
  - za pojedinca u visini do tri osnovice na temelju koje se utvrđuje stalna pomoć prema Zakonu o socijalnoj skrbi,
  - za obitelj u visini do dvije osnovice po članu obitelji,
 • da su nastupile iznimno teške trenutačne životne okolnosti: prvenstveno nesretan slučaj u obitelji, velika šteta u kućanstvu nastala zbog nesreće ili elementarne nepogode, skupo liječenje teške bolesti i slično.
Samac ili obitelj po istoj osnovi može ostvariti pomoć u najvišem iznosu do 5.000,00 kuna. Samac ili obitelj može ostvariti pomoć najviše dva puta po različitim osnovama.

Uvjeti za dodjelu pomoći uređeni su Odlukom o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima.

Zahtjev za dodjelu pomoći podnosi se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

 

Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece

Osječko-baranjska županija je u okviru mjera pronatalitetne politike u svom proračunu osigurala novčani dar za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Županije u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna.

Ovom projektu pridružila se Hrvatska poštanska banka d.d. Osijek koja djecu dariva s dodatnih 50,00 kuna na dječjem računu Kockica.

Roditelji se mogu, radi otvaranja štedne knjižice djetetu s gore položenim iznosom, javiti jednoj od poslovnica Hrvatske poštanske banke d.d. nakon što dobiju čestitku župana, odnosno kad se djetetu odredi OIB (osobni identifikacijski broj građana).

Za otvaranje štedne knjižice dužni su priložiti:

 1. rodni list djeteta,
 2. dokument o OIB-u djeteta,
 3. osobnu iskaznicu ili drugu podobnu identifikacijsku ispravu roditelja i
 4. dokaz o prebivalištu djeteta na području Osječko-baranjske županije
 5. čestitku Župana

 

Jednokratne novčane pomoći umirovljenicima

Sredstva za skrb o umirovljenicima Osječko-baranjska županija osigurava svojim godišnjim Proračunom.

Umirovljenicima s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije s mirovinom 1.200,00 kuna i manjom,  Proračunom se već godinama osigurava i, povodom blagdana Uskrsa, isplaćuje jednokratna novčana pomoć.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum