naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 22. travnja 2018.

Osječko-baranjska županija - objava

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Klasa: 013-03/05-02/23
Urbroj: 2158/1-01-13-05-4
Osijek, 16. svibnja 2005.
Temeljem članka 31. alineja 5., a u svezi članka 9.a stavka 1., članka 48. i članka 49. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04. i 40/05.), Županijsko izborno povjerenstvo Osječko-baranjske županije utvrdilo je i objavljuje
REZULTATE GLASOVANJA ZA
ŽUPANIJSKU SKUPšTINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
na izborima održanim 15. svibnja 2005. godine
I.
Na izborima održanim 15. svibnja 2005. godine ostvareni su rezultati kako slijedi:
Broj birača upisanih u popis: 291.140
Glasovalo birača: 127.388
Broj nevažećih listića: 3.049
Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA
ABECEDA DEMOKRACIJE-HRVATSKA GRAĐANSKO SELJAČKA STRANKA
- ABECEDA HGSS
Slavko Vukšić- nositelj liste 3.885
2. DEMOKRATSKI CENTAR - DC
HRVATSKI DEMOKRšĆANI - DEMOKRšĆANI
Većeslav Rački, dipl.oec. - nositelj liste 2.819
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
(KOALICIJA)
Tomislav Ivić - nositelj liste 17.844
4. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS
LIBERALNA STRANKA - LS
SLAVONSKO-BARANJSKA HRVATSKA STRANKA - SBHS
ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR
(KOALICIJA)
dr.sc. Vilim Herman - nositelj liste 11.427
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Anto Đapić, dipl.iur. - nositelj liste 19.157
6. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Ivan Saveljev, dipl.iur. - nositelj liste 8.625
7. HRVATSKI BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU - HRVATSKI BLOK
Ante Krstanović, dipl.ing. - nositelj liste 1.065
8. HRVATSKI PRAVAšI-HRVATSKI PRAVAšKI POKRET - HP-HPP
Andrija Ružek- nositelj liste 509
9. NEZAVISNA ŽUPANIJSKA LISTA
Branimir Glavaš - nositelj liste 33.380
10.SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
Mile Horvat, dipl.iur. - nositelj liste 7.015
11.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
(KOALICIJA)
Zvonko Erak, dipl.ing. - nositelj liste 18.561
II.
Broj mjesta u Županijskoj skupštini Osječko-baranjske županije dobile su kandidacijske liste kako slijedi:
1. NEZAVISNA ŽUPANIJSKA LISTA 14
Branimir Glavaš - nositelj liste
2. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 8
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
(KOALICIJA) 8
4. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
(KOALICIJA) 7
2
5. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS
LIBERALNA STRANKA - LS
SLAVONSKO-BARANJSKA HRVATSKA STRANKA - SBHS
ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR
(KOALICIJA) 4
6. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 3
7. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS 3
III.
Slijedom rezultata koje su ostvarile kandidacijske liste, utvrđuje se da su u Županijsku skupštinu Osječko-baranjske županije izabrani:
S LISTE NEZAVISNE ŽUPANIJSKE LISTE
1. BRANIMIR GLAVAš
2. KREšIMIR BUBALO
3. VLADIMIR šIšLJAGIĆ
4. DINKO BURIĆ
5. IVAN DRMIĆ
6. JASMINA LOVRINČEVIĆ
7. MARKO BAGARIĆ
8. IVICA ZAVRšKI
9. DAVOR BORAS
10. MATE RADELJIĆ
11. ŽARKO ZELIĆ
12. BORO KNEZOVIĆ
13. ANDRIJA ZDRAVČEVIĆ
14. STJEPAN KRZNARIĆ
S LISTE HRVATSKE STRANKE PRAVA - HSP
1. ANTO ĐAPIĆ, dipl.iur.
2. DANIEL SRB, dipl.ing.
3. GORDAN MATKOVIĆ, dipl.ing.
4. DAMIR REšETAR
5. VLADO JUKIĆ
6. DANE BARIšIĆ
7. VLADO JUNG
8. JOSIP PAPIĆ, ing.
S LISTE SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE - SDP
HRVATSKE SELJAČKE STRANKE - HSS
(KOALICIJA)
1. ZVONKO ERAK, dipl.ing.
2. ZVONKO IBRIKS
3. JASNA ANTUNOVIĆ-TURK, dipl.oec.
4. PAVO šARČEVIĆ, ing.
5. IVANKA MAJBAUM
6. STJEPAN ŽIVKOVIĆ
7. NEVENKA REDŽEP 3
8. IVICA BOGADI, ing.
S LISTE HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE - HDZ
HRVATSKE SOCIJALNO LIBERALNE STRANKE - HSLS
(KOALICIJA)
1. TOMISLAV IVIĆ
2. DRAGAN KOVAČEVIĆ
3. ZDRAVKO VUKIĆ
4. IVAN CVITKOVIĆ
5. JOSIP SALAPIĆ
6. IVICA ČEME
7. DAVORIN DUMANČIĆ
S LISTE HRVATSKE NARODNE STRANKE - HNS
LIBERALNE STRANKE - LS
SLAVONSKO-BARANJSKE HRVATSKE STRANKE - SBHS
ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR
(KOALICIJA)
1. dr.sc.VILIM HERMAN
2. dr.sc. RAMIR RISTIĆ
3. DAMIR JURIĆ, phil.et. hist.
4. STJEPAN GARDLIK, prof.
S LISTE HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA - HSU
1. IVAN SAVELJEV, dipl.iur.
2. IVICA KOZINA
3. STJEPAN MITREČIĆ
S LISTE SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE - SDSS
1. MILE HORVAT, dipl.iur.
2. JOVO VUKOVIĆ, ing.
3. JOVAN JELIĆ
IV.
Sukladno članku 9.a stavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Županijsko izborno povjerenstvo utvrđuje da je na provedenim izborima osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine zajamčena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02.) i člankom 32. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 4/02. - pročišćeni tekst i 9/03.), prema kojem srpska nacionalna manjina ima pravo na četiri člana u Županijskoj skupštini Osječko-baranjske županije izabrana na način utvrđen Zakonom.
Predsjednik
Ninoslav Ljubojević, v.r. 4

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum