naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Kontakt

Zahtjev za pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu.

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za tijela Osječko-baranjske županije je  Ivan Karalić, poslovni tajnik župana u Tajništvu Županije. 

U području građenja izgrađen je poseban sustav za pristup informacijama o stanju zahtjeva za izdavanjem građevinskih dozvola i drugih akata od strane podnositelja zahtjeva a u poreznom dijelu sustav provjere stanja duga poreza na cestovna motorna vozila.

 

Prijedlozi i poruke


Primatelj
Vaše Ime:
Vaš E-mail:
Tekst poruke:
CAPTCHA
Ponovi kod
      
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum