naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 20. kolovoza 2018.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, s ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim ovim Ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave.Vijeća nacionalnih manjina u jedinici teritorijalne samouprave imaju pravo:
 • predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za una­prje­đivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave,
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine,
 • davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.
Osječko baranjska županija je sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u radu županijskih tijela uredila svojim Statutom i Poslovnikom Skupštine. Radi omogućavanja bolje suradnje, razmjene iskustava i informacija, kao i mogućnosti usuglašavanja stavova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina o pitanjima iz njihovog djelokruga, Poglavarstvo je formiralo Savjet za nacionalne manjine, koji je svojim aktom 2009. godine ponovo osnovao župan.

Savjet za nacionalne manjine:

 • prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčenih sloboda i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina iz nadležnosti Županije odnosno djelokruga rada županijskih tijela,
 • potiče, podupire i predlaže mjere pospješivanja ostvarivanja prava nacionalnih manjina na području Županije,
 • razmatra inicijative i prijedloge od značaja za položaj manjina koje vijeća i predstavnici nacionalnih manjina upućuju Poglavarstvu Županije,
 • pribavlja i razmatra mišljenja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina o nacrtima programa i općih akata kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina,
 • razmatra programe i opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine koje vijeća i predstavnici nacionalnih manjina upućuju Poglavarstvu Županije radi donošenja,
 • prati i razmatra odnose između vijeća odnosno predstavnika nacionalnih manjina i županijskih tijela te predlaže mjere unaprjeđenja tih odnosa,
 • razmatra zahtjeve za financiranjem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sredstvima Proračuna Županije te njihova izvješća o utrošku sredstava,
 • obavlja i druge poslove od značenja za pospješivanje ostvarivanja prava nacionalnih manjina na području Županije.

Tijela Osječko-baranjske županije poduzimala su niz mjera usmjerenih ostvarivanju Ustavnog zakona. Rezultati su vidljivi u donošenju Programa aktivnosti i mjera za unaprjeđenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima za Osječko-baranjsku županiju 2005. godine, ali i iz informacija podnesenih Županijskoj skupštini:

U tim okvirima odvija se i zdravstveno prosvjećivanje Roma .

Sukladno kriterijima utvrđenih Ustavnim zakonom, na području Osječko-baranjske županije pripadnici nacionalnih manjina izabrali su vijeća albanske, mađarske, njemačke, romske, slovačke i srpske nacionalne manjine te predstavnike bošnjačke i rusinske nacionalne manjine.

Radi usklađivanja ili unaprjeđivanja zajedničkih interesa ova vijeća su temeljem Sporazuma o osnivanju Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije osnovala zajedničko koordinacijsko tijelo.

 

VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31000 Osijek, Bartola Kašića 8
e-mail: vijecealbanaca@obz.hr
Predsjednik Basri Haliti
Članovi Vijeća
Statut Vijeća
Odluka o izmjeni Statuta

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31307 Zmajevac, Maršala Tita 138
tel.: 031 700 297
fax: 031 705 324
e-mail: vijecemadjara@obz.hr
Predsjednica Tunde Šipoš Živić
Članovi Vijeća
Statut Vijeća

VIJEĆE NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31000 Osijek, Ribarska 1
tel: 213-610
fax: 213-611
e-mail: vijecenijemaca@obz.hr
Predsjednik Nikola Mak
Članovi Vijeća
Statut Vijeća

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31300 Beli Manastir, Joszefa Anatalla 3
tel./fax: 327-199
e-mail: vijeceroma@obz.hr
Predsjednik Branko Petrović
Članovi Vijeća

Statut Vijeća
Odluka o izmjeni Statuta

VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31225 Jelisavac, Jana Žiške 3
e-mail: vijeceslovaka@obz.hr
Predsjednik Franjo Kanđera
Članovi Vijeća
Statut Vijeća
Odluka o izmjeni Statuta

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31000 Osijek, Županijska 6
tel./fax: 200-189
e-mail: vijecesrba@obz.hr
Predsjednik Jovan Jelić
Članovi Vijeća
Statut Vijeća


PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine
Đemal Bratić
e-mail: predstavnikbosnjaka@obz.hr

Predstavnik crnogorske nacionalne manjine
dr.sc. Milorad Nikčević
e-mail: predstavnikcrnogoraca@obz.hr

Predstavnik makedonske nacionalne manjine
Dragoljub Siljanoski
e-mail: predstavnikmakedonaca@obz.hr

Predstavnik rusinske nacionalne manjine
Ahnetka Balatinac
e-mail: predstavnikrusina@obz.hr

Predstavnik slovenske nacionalne manjine
Polonca Margeta
e-mail: predstavnikslovenaca@obz.hr

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum