naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 23. siječnja 2018.

Upravni odjel za ruralni razvoj

Tel: (031) 221-527


v.d. pročelnika:

Maja Alduk Šakić, dipl.iur.

(tel: 221-527)

Pomoćnik pročelnika:

 Upravni odjel za ruralni razvoj je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz pripremu i provedbu razvojnih mjera ruralne politike.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
  • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti ruralnog razvoja,
  • poslove pripreme i predlaganje mjera jednakomjernog razvoja ruralne politike na području Županije,
  • poslove unaprjeđenja i proučavanja razvojne politike lokalnih akcijskih grupa na području Županije,
  • poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela,
  • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala, planskih dokumenata i projekata u okviru djelokruga rada Odjela,
  • poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,
  • poslove vezane uz primjenu mjera poticanja ruralnog razvitka iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Županija u okviru djelokruga rada Odjela,
  • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum