naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 20. kolovoza 2018.

Upravni odjel za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije

Sjedište: 31000 Osijek, S. Radića 4
Tel: (031) 221-881
E-mail: razvoj@obz.hr


Pročelnica:

Nataša Tramišak, mag.iur.

(tel: 221-881)

Pomoćnik pročelnika za regionalni razvoj:
dr.sc. Ivana Čandrlić-Dankoš
(tel: 221-897)

 
Pomoćnik pročelnika
Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i razvojne programe:


Dražen Bogdan
, dipl.oec.
 

 

Upravni odjel za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije je upravno tijelo koje obavlja, analitičko-planske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske, informacijske i druge stručne poslove vezane uz kapitalne investicije koje su od interesa za Županiju odnosno čiji je ona nositelj, uz pripremu i provedbu razvojnih projekata i programa razvoja Županije.


U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
 • poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme plansko-analitičkih i stručnih podloga     odnosno prijedloga investicijskih kretanja i razvoja Županije, praćenje njihova ostvarivanja i   predlaganje mjera njihova poticanja,
 • poslove pripreme, provedbe i praćenja izvršenja strateških, programskih, planskih dokumenata  i ostalih akata iz nadležnosti Odjela u cilju uravnoteženog županijskog odnosno regionalnoga  razvitka,
 • poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata iz djelokruga rada Odjela,
 • poslove pripreme i provedbe projekata čiji je nositelj Županija sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela u okviru djelokruga rada Odjela, te poslove koordinacije i pomoći svim poslovnim subjektima kao i javnim tijelima prilikom prijava na domaće i međunarodne projekte, u suradnji s regionalnim koordinatorom,
 • poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela,
 • poslove pripreme, praćenja i izvršavanja projekata i mjera u području energetike i energetske učinkovitosti,
 • poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja kapitalnih investicija čiji je nositelj Županija te pospješivanja izgradnje javnih objekata od posebnog značenja za Županiju,
 • poslove koordiniranja i usmjeravanja upravnih tijela Županije u svezi provedbe Županijske razvojne strategije i ostalih strateških dokumenata u okviru djelokruga rada Odjela,
 • poslove provedbe propisa, donesenih strateških, programskih, planskih dokumenata i općih i drugih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,
 • poslove međunarodne i međužupanijske suradnje u svezi investicijskih kretanja, poticanja prekogranične i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata na području Županije,
 • poslove informiranja javnosti o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata od    interesa za Županiju te programa i projekata gradova i općina, trgovačkih društava u     su/vlasništvu Županije i ustanova u kojima je Županija su/osnivač,
 • poslove uspostavljanja i održavanja informacijskog sustava s bazama podataka potrebnim za izvršavanje poslova iz djelokruga rada Odjela,
 • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum