naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

26. sjednica Poglavarstva 18.04.2006.

26. SJEDNICA, 18. travnja 2006. godine
 1. Informacija o prometnoj povezanosti na području Osječko-baranjske županije
 2. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2005. godini na području Osječko-baranjske županije
 3. Nacrt Društvenog ugovora o osnivanju Robne burze d.o.o. za trgovinu i usluge Osijek
 4. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog Zaključka o provođenju Projekta "Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja" za unaprjeđenje govedarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 6. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
 7. Izvješće o provođenju Programa razvitka turizma u ruralnom prostoru na području Osječko-baranjske županije
 8. Nacrt Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
 9. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekata za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 10. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 11. Informacija o izvršenoj naplati slivne vodne naknade i obavljenim radovima na lokalnim vodama u 2005. godini na području Osječko-baranjske županije
 12. Nacrt Zaključka o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Općine Satnica Đakovačka
 13. Informacija o problematici prognanika, povratnika, izbjeglica i raseljenih osoba, te stambenom zbrinjavanju na području Osječko-baranjske županije
 14. Informacija o stanju socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 15. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2005. godini
 16. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije
 17. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 18. Informacija o provođenju preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju alergenih korova na području Osječko-baranjske županije
 19. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 20. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 21. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 22. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 23. Izvješće o izvršenju Programa Galerije likovnih umjetnosti Osijek za 2005. godinu
 24. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 25. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 26. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju tijekom 2005. godine
 27. Izvješće o izvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 28. Nacrt Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Našice
 29. Nacrt Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Opće županijske bolnice Našice
 30. Nacrt Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 31. a) Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij
 32. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku za prodaju stana u vlasništvu Galerije
 33. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Dječjem saboru znanja iz Zagreba
 34. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2006. godine
 35. Informacija o provedenom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Istarska 2
 36. Prijedlog Zaključka o rangiranju projekata pristiglih na natječaj Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske za korištenje financijskih sredstava u 2006. godini
 37. Prijedlog Zaključka o opremanju dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije
 38. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izrade Studije opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje Višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VS) Osijek
 39. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Domu zdravlja Osijek
 40. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za III. memorijalni turnir "Marko Svrtan" Nogometnoj školi mladeži NK "Olimpija" iz Osijeka
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum