naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Potpore iz proračuna

SUSTAV POTPORA IZ PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Sredstvima Županijskog proračuna financiranju se javne potrebe i druge djelatnosti odnosno aktivnosti sukladno propisima i općim aktima Županije. Sustav potpora u 2016. godini čine:

 • Potpore jedinicama lokalne samouprave
 • Potpore za poticanje razvoja poduzetništva
 • Potpore u ruralnom turizmu
 • Potpore za unaprjeđenje lovstva
 • Potpore u socijalnoj skrbi
 • Potpore u zdravstvu
 • Potpore u školstvu
 • Potpore u kulturi
 • Potpore udrugama
 • Potpore u vatrogastvu
 • Druge potpore za javne namjene

VIDI »

Sustav potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije (pps prikaz)


PLAN DODJELE POTPORA IZ PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Planom dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za tekuću godinu koji donosi župan se, u okvirima visine i namjene sredstava utvrđenim Proračunom i drugim aktima, identificira naziv potpore utvrđen odgovarajućim programskim ili općim aktom, pravni temelj dodjele, namjena sredstava, potencijalni korisnici, raspoloživi ukupni iznos, iznos (intenzitet) potpore, način (postupak) dodjele te planirani datum provedbe postupka dodjele.

 

OTVORENI NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

Na ovim stranicama se objavljuju tekstovi natječaja i javnih poziva za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u rokovima otvorenim za podnošenje prijave.

VIDI »


KORISNICI POTPORA

Radi osiguranja transparentnosti sustava dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije, na ovim stranicama se objavljuju akti župana o dodjeli potpora.

Obrasci izvješća

Obrasci izvješća o korištenju potpore udrugama

Obrasci izvješća o korištenju potpore u kulturi

Obrasci izvješća o korištenju potpore u vatrogastvu


 

Korisnici potpora jedinicama lokalne samouprave

Korisnici potpora za poticanje razvoja poduzetništva

Korisnici potpora u ruralnom turizmu

Korisnici potpora za unaprjeđenje lovstva

Korisnici potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Korisnici potpora u socijalnoj skrbi

Korisnici potpora u zdravstvu

Korisnici potpora u školstvu

Korisnici potpora u športu

Korisnici potpora u kulturi

Korisnici potpora udrugama

Korisnici potpora u vatrogastvu

Korisnici drugih potpora za javne namjene

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum