naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

25. sjednica Poglavarstva 03.04.2006.

25. SJEDNICA, 03. travnja 2006. godine
 1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Poglavarstva Županije
 2. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 3. Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana i Programa rada Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 4. a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju subvencioniranja kamate za kreditiranje proljetne sjetve u 2006. godini na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o izboru poslovnih banaka putem kojih će se subvencionirati kamata za kreditiranje proljetne sjetve u 2006. godini na području Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog Rješenja o odobravanju sredstava jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje projekata uređenja detaljne kanalske mreže u svrhu navodnjavanja i odvodnje u 2006. godini
 6. Prijedlog sufinanciranja troškova projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za objekte u proizvodnji, preradi i čuvanju poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za objekte u proizvodnji, preradi i čuvanju poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju troškova projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za objekte u proizvodnji, preradi i čuvanju poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 7. Prijedlog financiranja Projekta "Analiza tla kao temelj gnojidbe i povećanja poljoprivredne proizvodnje kod podizanja višegodišnjih nasada" za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
  a) Prijedlog Zaključka o financiranju Projekta "Analiza tla kao temelj gnojidbe i povećanja poljoprivredne proizvodnje kod podizanja višegodišnjih nasada" za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za financiranje Projekta "Analiza tla kao temelj gnojidbe i povećanja poljoprivredne proizvodnje kod podizanja višegodišnjih nasada" za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 8. Prijedlog sufinanciranja nabave voćnih sadnica i loznih cijepova za unaprjeđenje voćarske i vinogradarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju nabave voćnih sadnica i loznih cijepova za unaprjeđenje voćarske i vinogradarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju nabave voćnih sadnica na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  c) Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju nabave loznih cijepova na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 9. Prijedlog sufinanciranja kapitalnih ulaganja u projekte za unaprjeđenje i čuvanje kvalitete mlijeka na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u projekte za unaprjeđenje i čuvanje kvalitete mlijeka na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u projekte za unaprjeđenje i čuvanje kvalitete mlijeka na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 10. Prijedlog sufinanciranja troškova uspostave higijensko-zdravstvene zaštite u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova uspostave higijensko-zdravstvene zaštite u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju troškova uspostave higijensko-zdravstvene zaštite u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 11. rogram mjera sanitarnog nadzora namirnica, predmeta opće uporabe i vode na području Osječko-baranjske županije
  a) Izvješće o provođenju Programa mjera sanitarnog nadzora namirnica, predmeta opće uporabe i vode na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
  b) Prijedlog Programa mjera sanitarnog nadzora namirnica, predmeta opće uporabe i vode na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 12. Prijedlog za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i pružanje usluga distribucijskim sustavom na području Općine Gorjani i Općine Punitovci
  a) Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i pružanje usluga distribucijskim sustavom na području Općine Gorjani i Općine Punitovci
  b) Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i pružanje usluga distribucijskim sustavom na području Općine Gorjani i Općine Punitovci i imenovanju njegovih članova
 13. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu jedinicama lokalne samouprave za izradu prostornih planova
 14. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva Općine Đurđenovac za davanje potpore za sanaciju divljih odlagališta otpada
 15. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Općini Jagodnjak
 16. Prijedlog Zaključka o izgradnji športskih objekata i terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije
 17. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izrade Elaborata za utvrđivanje lučkog područja javne luke Osijek otvorene za javni promet putnika
 18. Prijedlog Rješenja o dodjeli financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Lovačkom savezu Osječko-baranjske županije
 19. Prijedlog Rješenja o dodjeli financijske pomoći Lovačkom društvu "Jelen" Jagodnjak
 20. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije
 21. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 22. Prijedlog Pravilnika o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij
 23. Prijedlog Rješenja o dodjeli jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 24. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo za donošenje odluke o ustanovljenju prava služnosti radi izgradnje i održavanja TK mreže Đakovo - Centar, Hrvatskim telekomunikacijama d.d. Zagreb, Regija 4 - Istok, Osijek
 25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gimnaziji A.G. Matoša, Đakovo, Srednjoj strukovnoj školi Braće Radića Đakovo i Obrtničkoj školi Antuna Horvata Đakovo na odluke o ustanovljenju prava služnosti radi izgradnje i održavanja TK mreže Đakovo - Centar, Hrvatskim telekomunikacijama d.d. Zagreb, Regija 4 - Istok, Osijek
 26. Prijedlog rješenja o osnivanju stručnih povjerenstava za pripremu i provedbu postupka nabave roba i usluga te ustupanje radova na kapitalnim investicijama u školstvu Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 27. Prijedlog rješenja o osnivanju stručnih povjerenstava za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti za potrebe investicijskog održavanja u školstvu Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 28. Prijedlog Pravilnika o vođenju baza podataka u informacijskom sustavu Osječko-baranjske županije koje vodi Tajništvo Županije
 29. Prijedlog Plana nabave Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 30. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave osobnog automobila za službene potrebe Osječko-baranjske županije putem operativnog leasinga
 31. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu "Jingle" d.o.o. Osijek u svrhu promidžbe i informiranja za potrebe Osječko-baranjske županije
 32. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju iznosa regresa za korištenje godišnjeg odmora za zaposlene u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 33. Zahtjev za davanje odobrenja za uporabu grba Osječko-baranjske županije
 34. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za odnose s vjerskim zajednicama
 35. Prijedlog sufinanciranja troškova registracije i opremanja objekata za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla i zaštite autohtonih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova registracije i opremanja objekata za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla i zaštite autohtonih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju troškova registracije i opremanja objekata za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla i zaštite autohtonih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 36. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinica zakupa Doma zdravlja Beli Manastir
 37. Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave opremanja dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije
 38. Zahtjev Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom za očitovanjem o pravu prvokupa etažnog dijela nekretnine u Osijeku, Kamila Firingera 16 kao kulturnog dobra
 39. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za izbor pročelnika Upravnog odjela za upravne i pravne poslove Osječko-baranjske županije
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum