naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

24. sjednica Poglavarstva 20.03.2006.

24. SJEDNICA, 20. ožujka 2006. godine
 1. Usvajanje zapisnika 21., 22. i 23. sjednice Poglavarstva Županije
 2. Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i miru na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 3. Prijedlog Projekta organiziranja Županijske riznice Osječko-baranjske županije
 4. Prijedlog sufinanciranja kapitalnih ulaganja u projekte razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u projekte razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Pravilnika o investicijskoj potpori za kapitalna ulaganja u projekte razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  c) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka za dodjelu investicijske potpore za kapitalna ulaganja u projekte razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 5. Prijedlog sufinanciranja kapitalnih ulaganja u proizvodnju, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u proizvodnju, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Pravilnika o investicijskoj potpori za kapitalna ulaganja u proizvodnju, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 6. a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekata za unaprjeđenje akvakulture na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Pravilnika o kapitalnoj pomoći za izvršena ulaganja u akvakulturu na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 7. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju Projekta "Unapređenje svinjogojske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini"
 8. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Prvom hrvatskom clusteru ekološke proizvodnje Osijek
 9. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Županijskom savezu pčelara Osječko-baranjske županije Osijek
 10. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije
 11. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Izvršnom odboru 26. Svjetskog klupskog prvenstva u ribolovu - WFC 2006. Osijek
 12. Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja stanovništva Osječko-baranjske županije
  a) Izvješće o provođenju Programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja stanovništva Osječko-baranjske županije u 2005. godini
  b) Prijedlog Programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja stanovništva Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 13. Nacrt Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Osječko-baranjske županije
 14. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje Programa asanacije bunara
 15. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore Općini Vladislavci iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za izgradnju magistralnog cjevovoda pitke vode Ernestinovo -Paulin Dvor - Hrastin - Vladislavci - Dopsin
 16. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 17. Prijedlog Ugovora o financiranju izgradnje poslovno stambene zgrade s bazenom u Orahovici
 18. Prijedlog Plana raspodjele sredstava prema Programu javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 19. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za sakralne objekte
 20. Prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima u financiranju kupovine i opremanja poslovno-rezidencijalnog prostora za ured Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek u Bruxellesu
 21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na upis prava vlasništva na nekretnini u Osijeku Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
 22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Matija Gubec, Piškorevci za prodaju nekretnina u k.o. Piškorevci
 23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Đakovo na Odluku o ustanovljenju prava služnosti radi izgradnje i održavanja TK mreže Đakovo - Centar Hrvatskim telekomunikacijama d.d. Zagreb, Regija 4 - Istok, Osijek
 24. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinica zakupa Doma zdravlja Beli Manastir
 25. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za rad političkih stranaka i klubova vijećnika
 26. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge za izradu Plana gospodarenja otpadom Osječko-baranjske županije
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u stručna povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave u zdravstvenim ustanovama u 2006. godini
 28. Prijedlog Rješenja o izboru poslovne banke za polaganje sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 29. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za sklapanje izvansudske nagodbe radi namirenja utuženog potraživanja od PPK "Valpovo" d.d. iz Valpova
 30. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2006. godine
 31. a) Prijedlog Rješenja o potvrdi imenovanja zapovjednika vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o potvrdi imenovanja zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum