naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Osijek

Sjedište: 31000 Osijek, Kuhačeva ulica 9
Tel: (031) 229-229
Telefax:
(031) 211-675

Gradonačelnik:

Ivan Vrkić
Zamjenici gradonačelnika: mr.sc. Boris Piližota, mag.soc.
Žana Gamoš, mag.iur.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Potpredsjednici Gradskog vijeća:

dr.sc. Željko Požega

mr.sc. Drago Šerić
Karlo Šatvar


Površina

170 km2
Poljoprivredne površine 12.121 ha
Šumske površine 965 ha
Broj naselja 11

Naselja:

Brijest
Briješće
Josipovac
Klisa
Nemetin
Osijek
Podravlje
Sarvaš
Tenja
Tvrđavica
Višnjevac

Broj stanovnika (popis 2001.)

114.616
Broj kućanstava 41.835

Broj predškolskih ustanova

24
Broj osnovnih škola 20
Broj područnih škola 2
Broj srednjih škola 18 + Gimnazija "Gaudeamus"
Broj fakulteta 11
Broj kina 2
Broj kazališta 3
Broj knjižnica

Web stranice:
19

www.osijek.hr

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum