naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 12. prosinca 2017.

Sustav unutarnjih financijskih kontrola

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru u okviru Osječko-baranjske županije uspostavljen je sustav unutarnje financijske kontrole koga, pored čelnika korisnika proračuna, čine:


Jedinica unutarnje revizije
utemeljena Odlukom o unutarnjoj reviziji Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 11/07. i 12/09.) kao neovisna jedinica izvan strukture upravnih tijela.

Povelju o unutarnjoj reviziji , kojom je definirana svrha i uloga unutarnje revizije, djelokrug rada i ciljevi, neovisnost i objektivnost, ovlasti, odgovornost i obveze voditelja Jedinice unutarnje revizije i unutarnjeg revizora, izvješćivanje, sprječavanje prijevara, suradnja, osiguranje kvalitete i vrednovanje, donio je župan 31. prosinca 2014. godine.

Sjedište: Osijek, Županijska 4.
Tel.: (031) 221-716
Fax.: (031) 221-718

Voditelj jedinice: Suzana Tretinjak
Unutarnji revizor: mr.sc. Snježana Novoselnik


Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole
(odgovoran za uspostavu, provedbu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola Osječko-baranjske županije)
Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije


Koordinatori za financijsko upravljanje i kontrole
(operativno provode i koordiniraju uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola kod korisnika proračuna)
Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za javne financije
Melita Kralik, viša savjetnica za poslove proračuna i financija u Upravnom odjelu za javne financije


Osoba zadužena za nepravilnosti
(zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru i odgovorna je za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara)
Branka Vladova, viša savjetnica za upravne i pravne poslove u Upravnom odjelu za upravne i pravne poslove
Osijek, Trg. A.Starčevića 2
Tel.: (031) 221-518

 

Sustavu unutarnjih financijskih kontrola u Županiji pripadaju i dokumenti kojima je uređeno upravljanje rizicima. To su:

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum