naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Sustav unutarnjih kontrola

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u okviru Osječko-baranjske županije uspostavljen je sustav unutarnje kontrole koga, pored čelnika korisnika proračuna, čine:


Jedinica unutarnje revizije
utemeljena Odlukom o unutarnjoj reviziji Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 11/07. i 12/09.) kao neovisna jedinica izvan strukture upravnih tijela.

Pravilnik o unutarnjoj reviziji ,  kojim se uređuju pitanja od značaja za rad unutarnje revizije u Osječko-baranjskoj županiji i institucijama iz nadležnosti navedenih u Prilogu broj 1. ovoga Pravilnika, a temeljeno na propisima koji uređuju unutarnju reviziju u javnom sektoru Republike Hrvatske, donio je Župan 27. listopada 2017. godine.  Pravilnikom se definiraju odgovornosti, obveze i suradnja unutarnjih revizora i revidiranih subjekata, pristup dokumentaciji, podacima i informacijama, osobama i materijalnoj imovini, osiguranje kvalitete i vrednovanje aktivnosti unutarnje revizije, te druga pitanja vezana uz rad unutarnje revizije.
 
Godišnji plan Jedinice unutarnje revizije za 2018. godinu ,  donio je Župan 28. prosinca 2017. godine.

Sjedište: Osijek, Županijska 4.
Tel.: (031) 221-716
Fax.: (031) 221-718

Voditelj jedinice: Suzana Tretinjak
Unutarnji revizor: mr.sc. Snježana Novoselnik


Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole
(odgovoran za uspostavu, provedbu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola Osječko-baranjske županije)
Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije


Koordinatori za financijsko upravljanje i kontrole
(operativno provode i koordiniraju uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola kod korisnika proračuna)
Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za javne financije
Melita Kralik, viša savjetnica za poslove proračuna i financija u Upravnom odjelu za javne financije


Osoba zadužena za nepravilnosti
(zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru i odgovorna je za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara)
Branka Vladova, viša savjetnica za upravne i pravne poslove u Upravnom odjelu za upravne i pravne poslove
Osijek, Trg. A.Starčevića 2
Tel.: (031) 221-518

 

Sustavu unutarnjih financijskih kontrola u Županiji pripadaju i dokumenti kojima je uređeno upravljanje rizicima. To su:

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum