naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Našice

Sjedište: 31500 Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7
Tel: (031) 618-160
Telefax:
(031) 618-170

Gradonačelnik:

Josip Miletić, mag.math.
Zamjenici gradonačelnika:mr. Krešimir Žegar, dipl.ing.
Hrvoje Šimić, dr.med.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Potpredsjednik Gradskog vijeća:

Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif.

Krešimir Kašuba, dr.med.vet.
Ivica Jerković

 


Površina

200 km2
Poljoprivredne površine8.348 ha
Šumske površine7.938 ha
Broj naselja19
Naselja:Brezik Našički
Ceremošnjak
Crna Klada
Gradac Našički
Granice
Jelisavac
Lađanska
Lila
Londžica
Makloševac
Markovac Našički
Martin
Našice
Polubaše
Ribnjak
Rozmajerovac
Velimirovac
Vukojevci
Zoljan

Broj stanovnika (popis 2001.)

17.320
Broj kućanstava5.645

Broj predškolskih ustanova

3
Broj osnovnih škola2
Broj područnih škola5
Broj srednjih škola1
Broj kina1
Broj knjižnica3
Web stranice:
e-mail:

www.nasice.hr
grad@nasice.hr

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum