naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

10. sjednica Poglavarstva 08.11.2005.

 

10. SJEDNICA, 8. studenoga 2005. godine
 1. Usvajanje zapisnika 8. i 9. sjednice Poglavarstva Županije
 2. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
 3. a) Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za dopunu Zakona o tržištu vrijednosnih papira
  b) Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o skladišnici
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Aneksa Ugovoru o izradi studije "Robna burza u Osijeku kao infrastrukturna potpora razvitku hrvatskog gospodarstva"
 5. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u projekte za biljnu proizvodnju i druge razvojne projekte u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 6. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o sufinanciranju nabave voćnih sadnica i loznih cijepova za unaprjeđenje voćarske i vinogradarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 7. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u projekte navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 8. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o sufinanciranju troškova projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za objekte u proizvodnji, preradi i čuvanju poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 9. Prijedlog Rješenja o odobrenju počeka otplate kredita od godine dana za poljoprivredne kredite iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i Županije, te sredstava poslovnih banaka i Županije
 10. Prijedlog Zaključka o izgradnji športskih objekata i terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije
 11. Prijedlog Zaključka o opremanju dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije
 12. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu Turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije
 13. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu jedinicama lokalne samouprave za radove na revitalizaciji zaštićenih prirodnih vrijednosti
 14. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu Gradu Donjem Miholjcu za pomoć u obnovi spomeničke baštine
 15. Prijedlog Rješenja o raspodjeli sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu za ostale javne potrebe u kulturi
 16. Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave radova za postavljanje nadstrešnica na kućama za doktore znanosti na Uskim njivama u Osijeku
 17. Prijedlog Rješenja o poništenju postupka nabave za izradu Studije revitalizacije Posebnog ornitološkog rezervata "Podpanj" u Donjem Miholjcu
 18. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluga za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
 19. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave plotera za potrebe Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
 20. a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2005. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2005. godine
 21. a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Programa zakupa Doma zdravlja Osijek
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o davanju u zakup jedinica zakupa Doma zdravlja Osijek
 22. a) Prijedlog Rješenja o povjeravanju poslova pročelnika Službe za međunarodne projekte i europske integracije Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za izbor pročelnika Službe za međunarodne projekte i europske integracije Osječko-baranjske županije
 23. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju Komisije za provedbu privatizacije trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac i imenovanju njenih članova
 24. Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika u Turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije
 25. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2005. godini
 26. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu Župi Našašća svetog Križa Zmajevac
 27. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu Ekonomskom fakutetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 28. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu Rotary Clubu Osijek District 1910 Osijek
 29. Prijedlog Rješenja o prigovoru protiv Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave opremanja dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije
 30. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o rasporedu sredstava namijenjenih stipendiranju i odobravanju drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima
 31. Zahtjev za davanje odobrenja za uporabu grba Osječko-baranjske županije
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum