naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

3. sjednica Poglavarstva 22.07.2005.

3. SJEDNICA, 22. srpnja 2005. godine
 1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Poglavarstva Županije
 2. a) Zbirno izvješće o stanju otkupa dionica u trgovačkom društvu Vuka d.d. Osijek
  b) Zbirno izvješće o stanju otkupa dionica u trgovačkom društvu Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac
  c) Zbirno izvješće o stanju otkupa dionica u trgovačkom društvu Odvodnja d.d. Darda
 3. Informacija o prigovoru zbog neispunjavanja uvjeta za kupnju dionica u trgovačkim društvima u vodnom gospodarstvu
 4. a) Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za izmjenu Zakona o vodama
  b) Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za izmjenu Pravilnika o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sustava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava
 5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda i Općine Vuka
 6. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu Općini Čeminac
 7. a) Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu stradalima u elementarnoj nepogodi na području Općine Podgorač
  b) Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu stradalima u elementarnoj nepogodi na području Općine Bilje
 8. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu Poljoprivrednoj zadruzi "Sauvignon"
 9. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima
 10. Prijedlog Rješenja o rasporedu sredstava namijenjenih stipendiranju i odobravanju drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima
 11. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima
 12. a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Matija Gubec" Magadenovac za darovanje nekretnine Općini Magadenovac
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Matija Gubec" Magadenovac za darovanje nekretnina Općini Marijanci
  c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dalj za prodaju nekretnine u Dalj planini
 13. Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za ustupanje usluga stručnog nadzora nad izgradnjom Ugostiteljsko-turističke škole Osijek
 14. Prijedlog Rješenja o prigovoru protiv Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave usluge tjelesne zaštite osoba i imovine Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 15. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2005. godine
 16. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izrade izložbenog prostora (Slavonsko-baranjske kuće) u svrhu prezentacije Osječko-baranjske županije na sajmovima
 17. Informacija o organizaciji obilježavanja Dana domovinske zahvalnosti
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije
 19. Prijedlog Pravilnika o korištenju službenih automobila Osječko-baranjske županije
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum