naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

2. sjednica Poglavarstva 05.07.2005.

2.SJEDNICA, 5. srpnja 2005. godine
 1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Poglavarstva Županije
 2. rijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i pružanje usluga distribucijskim sustavom na području Baranje
 3. rijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ustupanja radova na uređenju detaljne kanalske mreže na području Osječko-baranjske županije
 4. rijedlog Zaključka o prihvaćanju izrade Elaborata o utvrđivanju luke posebne namjene - Zimska luka
 5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izrade studija utjecaja na okoliš županijskih luka za putnički promet Aljmaš i Batina
 6. Nacrt rješenja o odobrenju čiste sječe šume
  a)Nacrt Rješenja o odobrenju čiste sječe šume u Šumariji Osijek , gospodarskoj jedinici "Osječke nizinske šume"
  b)Nacrt Rješenja o odobrenju čiste sječe šume u Šumariji Đakovo, gospodarskoj jedinici "Đakovački lugovi i gajevi"
  c)Nacrt Rješenja o odobrenju čiste sječe šume u Šumariji Đakovo, gospodarskoj jedinici "Kujnjak -Rakovac Mačkovac"
  d)Nacrt Rješenja o odobrenju čiste sječe šume u Šumariji Osijek , gospodarskoj jedinici "Osječke podravske šume"
 7. Nacrt Rješenja o odobrenju djelomične sječe šume u gospodarskoj jedinici "Krndija seonska"
 8. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programu Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"
 9. Prijedog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za ustupanje radova za uklanjanje nedostataka na kućama za doktore znanosti na Uskim njivama u Osijeku
 10. a)Prijedlog rješenja o odabiru najpovoljnijih ponuda u postupku nabave male vrijednosti za investicijsko održavanje osnovnih škola Osječko-baranjske županije u 2005. godini
  b)Prijedlog rješenja o odabiru najpovoljnijih ponuda u postupku nabave male vrijednosti za investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 11. a)Prijedlog Rješenja o nabavi fotokopirnih uređaja osnovnim školama Osječko-baranjske županije u 2005. godini
  b)Prijedlog Rješenja o nabavi kosilica osnovnim školama Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 12. Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave usluge tjelesne zaštite osoba i imovine Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 13. a)Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave papira, papirne konfekcije i ostalog uredskog materijala za potrebe Osječko-baranjske županije u 2005. godini
  b)Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave materijala za umnožavanje na strojevima "Duplo" za potrebe Osječko-baranjske županije u 2005. godini
  c)Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave boja za pisače, tonera i ribona za potrebe Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 14. Prijedlog Rješenja o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 15. Prijedlog Rješenja o određivanju potpisnika žiro-računa Osječko-baranjske županije
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Poglavarstva Osječko-baranjske županije
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Poglavarstva Osječko-baranjske županije u Gospodarsko-socijalno vijeće u Osječko-baranjskoj županiji
 18. Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika u Turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije
 19. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Osječko-baranjske županije
 20. Prijedlog za imenovanje članova Upravnog vijeća Zavoda za informatiku Osijek
 21. Prijedlog za imenovanje članova nadzornih odbora u trgovačkim društvima u vodnom gospodarstvu
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum