naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Energetika

Održivost energetskog sustava izazov je suvremenog razvoja. Republika Hrvatska se energijom koristi manje učinkovito od većine zapadnoeuropskih zemalja. Upravo stoga je povećanje energetske učinkovitosti u svim dijelovima energetskog sustava odrednica i jedan od glavnih ciljeva Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske. Posebna će se pozornost posvetiti učinkovitoj uporabi energije u sektorima neposredne potrošnje. Mjerama energetske učinkovitosti na strani potrošnje smanjuje se porast potražnje energije, što pak smanjuje potrebu za izgradnjom novih kapaciteta ili uvozom energije i povećava sigurnost opskrbe.

Za sustavno unapređivanje energetske učinkovitosti regionalna i lokalna samouprava imat će važnu ulogu u izradi registra imovine kojom raspolaže, unapređenju upravljanja imovinom, uvođenju suvremenih informacijskih sustava za održavanje imovine i povećanje energetske učinkovitosti, u osiguranju energetskih pregleda kako bi se utvrdilo u kojim je objektima u vlasništvu lokalnih jedinica i na koji način moguće ostvariti najveće uštede, te u razvijanju sustava mjerenja kako bi se osiguralo praćenje i nadzor provedenih mjera u području energetske učinkovitosti, te u razvijanju mreže lokalnih jedinica kako bi se informacije o pozitivnim iskustvima projekata energetske učinkovitosti razmjenjivale.

Ovo usmjerenje razrađuje i Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji uređujući plansku funkciju županija. Prema Zakonu, županije donose Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za vrijeme od tri godine kojim se, u skladu s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim planom, utvrđuje politika za poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije na području županije te godišnji Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije kojim se utvrđuju okvirni cilj ušteda energije na području županije, mjere i pokazatelji za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelji aktivnosti, rokovi, izvori sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i procjenu potrebnih sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti.

 

Postupajući sukladno ovim određenjima, Osječko-baranjska županija je donijela niz programskih, planskih i normativnih akata kojima je uredila ovo područje. Polazna osnovica je bio  Projekt "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama" (SGE):

Pored toga izgrađen je i sustav potpora kućanstvima:

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum