naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 24. ožujka 2017.

Nabava roba, usluga i radova sukladno čl. 18. st. 3. zjn

Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Zakon se ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

Župan Osječko-baranjske županije donio je na sjednici 20. veljače 2014. godine Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova (Klasa:400-01/14-01/2, Urbroj: 2158/1-01-02-14-2).

Župan Osječko-baranjske županije donio je na sjednici 15. ožujka 2016. godine Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova (Klasa:023-06/16-03/1, Urbroj: 2158/1-01-02-16-3), koji je stupio na snagu 13. lipnja 2016. godine, čime je stavljen izvan snage Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova od 20. veljače 2014. godine (Klasa:400-01/14-01/2, Urbroj: 2158/1-01-02-14-2).

REGISTAR POSTUPAKA NABAVE I SKLOPLJENIH UGOVORA I NARUDŽBENICA ROBA I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KUNA I RADOVA DO 500.000,00 KUNA:
Služba za javnu nabavu vodi registar  postupaka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna koji sadrži:
 1. Predmet ugovora/narudžbenice
 2. Broj nabave
 3. Upravni odjel koji je dostavio zahtjev
 4. Datum objave/datum slanja poziva na dostavu ponuda
 5. Naziv odabranog ponuditelja
 6. Cijena ponude (s PDV-om)
 7. Datum sklapanja ugovora/ narudžbenice
 8. Rok na koji je sklopljen ugovor/ narudžbenica
 9. Naziv neodabranih ponuditelja
 10. Konačni datum isporuke roba, pružanja usluge ili izvođenja radova
 11. Konačni ukupni isplaćeni iznos/ (*obrazloženje ukoliko je iznos veći )
Navedeni registar možete vidjeti ovdje:POSTUPCI NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA SUKLADNO ČL. 18. ST. 3. ZJN. U TIJEKU

Nabava roba

Nabava usluga

Nabava radova

 

ZAVRŠENI POSTUPCI NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA SUKLADNO ČL. 18. ST. 3. ZJN.
U 2017.GODINI

ZAVRŠENI POSTUPCI NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA SUKLADNO ČL. 18. ST. 3. ZJN.
U 2016.GODINI

ZAVRŠENI POSTUPCI NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA SUKLADNO ČL. 18. ST. 3. ZJN.
U 2015.GODINI
 

ZAVRŠENI POSTUPCI NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA SUKLADNO ČL. 18. ST. 3. ZJN.
U 2014. GODINI

 


kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum