naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode

Sjedište: 31000 Osijek, Europske avenije 11

Tel: (031) 221-829; Telefax: (031) 333-854

E-mail:  okolis@obz.hr

 

Pročelnica: mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arch.
(tel: 221-830)

Pomoćnik pročelnika:


 


(tel: 221-821)

- za prostorno planiranje
- za zaštitu okoliša i prirode

 
Jasna Gorupić
, dipl.ing.kem.teh.

 

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti prostornog planiranja i zaštitu okoliša i prirode iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove koji su zakonom povjereni Županiji:

  • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prostornog planiranja, zaštite okoliša i prirode,
  • poslove izgradnje i održavanja informacijskog sustava prostora i zaštite okoliša i njegovog uključivanja u šire  informacijske sustave,
  • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Odjela,
  • poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela, osobito u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša,
  • poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata zaštite okoliša i prirode,
  • poslove u svezi s provođenjem propisa o procjeni vrijednosti nekretnina,
  • druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela 

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum