naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Udruge

Djelovanje organiziranih građana u sustavu teritorijalne samouprave sastavni je dio procesa izgradnje demokratskog građanskog društva. Uključivanje organiziranih građana u procese pripreme i donošenja odluka i funkcioniranje tijela teritorijalne samouprave nije samo pitanje primjene demokratskih načela već i izraz racionalnog korištenja raspoloživih ljudskih resursa u oblikovanju razvojne politike i projekata razvitka pojedine sredine te njihovom provođenju. Naznačeni elementi ukazuju na interes obje strane - i građana i jedinica teritorijalne samouprave, za stvaranje uvjeta u kojima je te procese moguće uspješno razvijati.

Na području Županije trenutno ima preko 2200 registriranih udruga čiji popis je vidljiv u državnom Registru udruga.

Sukladno odredbama svoga Statuta, Osječko-baranjska županija podupire udruživanje građana i djelovanje njihovih udruga u različitim oblicima izražavanja te suradnje. Dijelu udruga Županija je povjerila provedbu programa javnih potreba (u prosvjeti, kulturi, športu i tehničkoj kulturi), izgrađen je i funkcionirao je sustav davanja potpora udrugama putem natječaja, preuzimana su pokroviteljstva nad manifestacijama udruga, predstavnici udruga uključivani su u radna tijela Poglavarstva i Županijske skupštine itd.

Ocjenjujući da postojeće odnose treba dograditi s ciljem razvitka građanskog društva kao društvene zajednice u okviru koje djeluju tijela Županije na inicijativu regionalnog foruma udruga uz potporu OESS-a, pripremljen je tekst te na prigodnoj svečanosti 15. prosinca 2003. godine svečano potpisana Povelja o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga okupljenih u Regionalnom forumu udruga Osječko-baranjske županije.

Slijedom zaključene Povelje, Poglavarstvo Županije je osnovalo Savjet za razvoj građanskih inicijativa kao savjetodavno je i koordinacijsko tijelo utemeljeno radi usklađivanja djelatnosti tijela Osječko-baranjske županije i građanskih udruga u aktivnostima poticanja, usmjeravanja, razvoja i provedbe građanskih incijativa usmjerenih demokratizaciji funkcioniranja tijela lokalne zajednice i organiziranom uključivanju građana u razvojne procese područne samouprave. Nastavljajući pozitivnu praksu župan je svojim aktom ponovo osnovao Savjet za građanske inicijative.

Člankom 23. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01. i 11/02.) propisano je da se visina sredstava za dotaciju iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave određuje udrugama svake godine na temelju provedenog natječaja za projekt ili program koji je od posebnog interesa za opće/javno dobro u jedinici područne (regionalne) samouprave.

Godišnji raspored osiguranih sredstava na temelju analiziranih programskih aktivnosti udruga, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji - 9/15. i 12/15., utvrđuje se donošenjem Programa financiranja programskih aktivnosti od interesa za Osječko-baranjsku županiju.

Polazeći od navedenih odredbi, Osječko-baranjska županija svake godine objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju koji se objavljuje u "Glasu Slavonije" i na ovim stranicama . Temeljem ovog postupka donosi se Program financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum