naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Program javnih potreba

Zakonom o tehničkoj kulturi određeno je da su javne potrebe jedinica lokalne samouprave u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna županije, grada i općine aktivnosti, poslovi i djelatnosti lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u svezi sa djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture, koji se osnivaju za područje županije, grada i općine te udruga tehničke kulture i to:

  • poticanjem i promicanjem tehničke kulture;
  • programima odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
  • specifičnim programima odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu i hendikepiranu djecu,
  • programima prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programima organiziranja inventivnog rada,
  • organiziranjem promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.)
  • nabavkom opreme i održavanjem objekata tehničke kulture od interesa za županiju, grad i općinu.
Slijedom toga, Skupština je svojom Odlukom o utvrđivanju kriterija i uređivanju drugih pitanja financiranja javnih potreba Osječko-baranjske županije u tehničkoj kulturi ("Županijski glasnik" broj 15/10.) utvrdila način primjene ovih određenja Zakona na području Županije, a sukladno tome svake godine Skupština donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije.

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum