naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Program javnih potreba

Prema odredbama Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.)  Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine utvrđuju javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva iz svog proračuna.

Pri utvrđivanju programa javnih potreba polazi se od potreba i mogućnosti tržišnih odnosa i dostignuća u športu suvremenog svijeta.

Javne potrebe u športu za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna županije, grada i općine, jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti, za koje je određeno da su lokalnog značenja, u svezi s:

  • poticanjem i promicanjem športa,
  • provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
  • djelovanjem športskih saveza i zajednice športskih udruga i saveza u županiji, odnosno zajednice športskih udruga u gradu, odnosno općini,
  • djelovanjem općinskih, odnosno gradskih športskih saveza i udruženja športskih organizacija i saveza,
  • treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša,
  • športsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kao i drugim športskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva,
  • tjelesnom kulturom i športskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
  • održavanjem i izgradnjom objekata od značenja za županiju, grad i općinu,
  • stručnim radom u športu, te obrazovnom i informacijskom djelatnošću u športu, što predstavlja osnovu ili je u funkciji realizacije javnih potreba.

Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba izdvajaju se iz proračuna županije sukladno godišnjem Programu javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije na račun športske zajednice u županiji.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum